SLOVENČINA: Keď a kedy – kedy ich používame?

TASR, 21. septembra 2018 8:30

Používatelia slovenčiny si často zamieňajú slovíčka "kedy" a "keď“.

Bratislava 21. septembra (TASR) - Krátky slovník slovenského jazyka upozorňuje pri heslách keď, kedy (s. 236) na nesprávne používanie slova "kedy" namiesto spojky "keď". Tieto dve formálne i významovo blízke slová sa často nesprávne používajú a zamieňajú.
Foto:

"Kedy" ako opytovaciu príslovku, zameranú na časový úsek či bod, používame v otázkach – Kedy prídeš? Kedy sa to stalo? Rovnako aj vtedy, keď ňou uvádzame predmetovú vetu s časovým významom – Neviem, kedy prestať. Chcel by som vedieť, kedy sa to stalo. Nesprávne je príslovka kedy používaná pri uvádzaní príslovkovej vety s časovým významom – vtedy je správne použiť spojku keď. Vtedy, keď odišiel. Ozvem sa, keď sa vrátim.

Podraďovaciu spojku "keď" používame pri uvádzaní vedľajšej vety. Je skvelé, keď niečo viete. Ak ňou uvádzame vedľajšiu vetu príslovkovú časovú – Prišiel, keď sa zotmelo. Alebo príslovkovú podmienkovú – Keď sa budeš takto správať, dostaneš výprask. Pri uvádzaní prívlastkovej vety s časovým významom – Stalo sa to, keď otec zomrel. Rovnako aj pri vedľajšej vete príslovkovej príčinnej – Neprišla, keď ochorela.

Jednoducho povedané, najčastejšou chybou je, ak v súvetí, v ktorom vedľajšia veta rozvíja podstatné meno s významom času, používame kedy a nie správne keď.

Téma TASR