Skončila sa letná škola, kde sa učili deti aj učitelia

Školský servis, 3. augusta 2017 12:26

Chodiť do školy, aj keď netreba? Vyše 130 detí spod Tatier si na dva týždne povedalo „prečo nie“ a prihlásili sa do letnej školy Teach for Slovakia.

Foto: TASRBratislava 3. augusta (SkolskyServis.sk) - Učili sa, zbierali body a budovali priateľstvá. Pre nových účastníkov programu to bola príležitosť, ako si trénovať líderské zručnosti učiteľa v praxi.

Žiaci boli rozdelení do siedmich tried, kde sa striedali traja učitelia. Každý deň sa začínal triednou komunitou. Deti sa tu najprv vyrozprávali zo svojich zážitkov a pripravili sa na nasledujúci program. Do obeda ich čakala matematika, slovenčina, angličtina a veda a potom prišli na rad krúžky. Ponuka bola veľmi pestrá: tanec, kreatívne myslenie, reportérsky krúžok, futbal, športový krúžok, kreslenie, programovanie a dokonca aj súťažný krúžok hier.

„Deti, ktoré boli skutočne nadšené z toho, že tu môžu byť. Bolo zaujímavé pozorovať zmeny v ich správaní. Podarilo sa nám ich motivovať k veľkým pokrokom a to nielen po akademickej stránke, ale aj v ich správaní a vnímaní školy,“ hovorí nová účastníčka programu Teach for Slovakia Katka Kašická, ktorá predtým učila tanec sedem rokov.

Foto: TASR


Podľa jej kolegyne Janky Janotkovej pomohlo, že hodiny boli plné zaujímavých aktivít a v škole vládla iná atmosféra, ako počas školského roka. No nie je to jednoduché. „V jednej triede sedia deti, ktoré sú na rôznej vedomostnej úrovni. Vysvetliť im učivo tak, aby sa každý posunul a nestratil, je veľmi náročné.“
„Keďže som doteraz pracoval najmä s dospelými, najväčšou výzvou bolo pre mňa naučiť sa, ako komunikovať s deťmi a ako ich manažovať. Pomohli mi tréningy, ktoré sme doteraz na basecampe absolvovali,“ priznáva ďalší účastník Slavomír Lalik.

Letná škola trvala celkom dva a pol týždňa a každý týždeň mal svoju tému. Prvý sa deti učili vytrvalosti, druhý pracovali na tímovosti a posledný na sebakontrole. Za najlepšie reprezentovanie týchto hodnôt vždy na konci týždňa získal jeden žiak z triedy medailu. Dnes dostali deti ocenenie aj za najväčší posun v akademických výsledkoch. Na začiatku a na konci letnej školy totiž písali test z čitateľskej gramotnosti.

Foto: TASR


„Naučil som sa, že sa mám kontrolovať, spolupracovať ako sa pritom dohodnúť s ostatnými, a tiež, že nemám kričať,“ hovorí jeden z mladších žiakov.

Jeho spolužiačka Elisa by chcela, aby letná škola pokračovala. „Veľmi sa mi tu páči, bavíme sa a naučíte sa tu veľa vecí. Napríklad ja som sa naučila ako pracovať s textom a odpovedať na otázky, bude sa mi to hodiť na monitore.“

Prázdninové vyučovanie si pochvaľujú aj rodičia. „Prihlásila som obe deti, lebo mám rada, keď trávia čas aktívne. Deti motivovalo, že tu boli ich kamaráti a mali veselých a kreatívnych učiteľov, ktorí k nim pristupovali ako partneri.“

Letná škola Teach for Slovakia sa konala po štvrtý raz, tento rok v priestoroch Základnej školy Komenského vo Svite. Účasť bola bezplatná. Letná škola je súčasťou tréningového procesu nových účastníkov v programe Teach for Slovakia, ktorí od septembra nastupujú ako učitelia do základných škôl. S pomocou mentorov pripravujú vyučovacie hodiny tak, aby deti čo najviac zaujali a nadchli pre daný predmet.

Program Teach for Slovakia funguje na Slovensku od roku 2014, keď do škôl vyslal prvých účastníkov. Po dvoch rokov v role učiteľa absolventi programu pracujú ďalej na vízii, aby každé dieťa malo vzdelanie, ktoré mu dá šancu v živote uspieť.

Téma TASR