Školstvo: ŠPÚ podporí koncertný projekt pre deti a mládež Príbeh hudby

TASR, 20. júla 2018 13:31

Potvrdil to riaditeľ ústavu Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami zboru.

Bratislava 20. júla (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) podporí koncertný program Príbeh hudby, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor. Potvrdil to riaditeľ ústavu Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami zboru.
Foto: ŠPÚ

"Požiadali o posúdenie koncertného programu z pohľadu jeho súladu s aktuálne platným Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie stredné vzdelávanie v oblasti Hudobná výchova. Vyjadrením ŠPÚ podmieňuje ministerstvo školstva svoje odporúčanie účasti na projekte pre základné a stredné školy," povedal Hajduk.

Po realizácii pilotného projektu spolu so Štátnou filharmóniou a Štátnym komorným orchestrom Žilina pripravuje Bratislavský chlapčenský zbor uvedenie koncertného programu Príbeh hudby so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. V spolupráci s RTVS bude 26. októbra „účasť" na koncerte prostredníctvom priameho internetového prenosu zabezpečená aj pre základné školy na Slovensku.

Foto: ŠPÚ


Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý pôsobí na slovenskej kultúrnej scéne 36 rokov, sa počas svojej existencie permanentne zameriaval aj na prácu s detským poslucháčom. Teleso, ktoré je oceňované doma aj v zahraničí, pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou a Slovenským národným divadlom.

ŠPÚ podporuje aktivity na skvalitnenie hudobného vzdelávania na Slovensku. "Nezanedbateľnou na takejto forme vzdelávania je nenásilná výchova k humanizmu a porozumeniu, čo pôsobí aj ako prevencia voči rôznym formám extrémizmu," doplnil Hajduk.

TASR informácie poskytla Andrea Galovičová zo ŠPÚ.

Téma TASR