Možno posielať nominácie v druhom ročníku Ceny Dionýza Ilkoviča

TASR, 19. marca 2018 8:40

Na ocenenie môžu pedagógov alebo nepedagogických dobrovoľníkov nominovať ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti, a to až do konca júla.

Bratislava 19. marca (TASR) – Najlepší učiteľ, ktorý na základných a stredných školách rozvíja mimoškolskú činnosť v matematike, fyzike, chémii alebo v informatike, získa po druhý raz Cenu Dionýza Ilkoviča. Na ocenenie môžu pedagógov alebo nepedagogických dobrovoľníkov nominovať ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti, a to až do konca júla. Celkového víťaza vyhlásia 7. novembra. Záštitu nad druhým ročníkom ceny prevzalo ministerstvo školstva.

Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6000 eur. Nominovaný môže byť jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v spomenutej štvorici predmetov. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií, ktorými sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup.

Víťaz prvého ročníka Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach verí, že cena pomôže zlepšiť výučbu prírodných vied. Podľa predsedu poroty Martina Plescha je práca mnohých učiteľov, vychovávateľov a nepedagogických dobrovoľníkov spoločensky nedocenená, aj keď ju vnímajú ako svoje životné poslanie. „Robia ju pritom často vo voľnom čase, s radosťou a nadšením, uviedol Plesch, ktorý je takisto prezidentom medzinárodného turnaja mladých fyzikov a vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV.

V minuloročných výsledkoch v testovaní PISA sa slovenskí 15-roční žiaci prepadli pod priemer krajín OECD aj v matematike a prírodných vedách. Kvalita vzdelávania v tejto oblasti bola podľa M. Plescha v minulosti na špičkovej úrovni. Dôkazom prepadu v súčasnosti je i klesajúci počet zlatých a strieborných medailí z medzinárodných súťaží. „Kedysi to bola bežná, dnes je to výnimočná trofej. Napriek tomu sú tu dobrovoľníci, ktorí v rámci mimoškolskej činnosti formujú budúcich vedcov,” doplnil.Téma TASR