Školstvo: Hľadajú sa nápady využitia témy UNESCO vo vyučovaní

TASR, 22. novembra 2017 14:21

Tvorcovia najlepších metodických listov získajú finančnú odmenu.

Bratislava 22. novembra (TASR) – Učitelia materských, základných i stredných škôl môžu navrhnúť, ako možno využiť témy UNESCO vo vyučovaní. Tvorcovia najlepších metodických listov získajú finančnú odmenu.
Foto:"Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, keďže téma UNESCO je veľmi široká, navyše v školskom systéme rezonuje na rôznych úrovniach od materskej školy až po maturitu," uvádza Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO), ktorá je spoluvyhlasovateľom súťaže pod názvom Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Úlohou pre súťažiacich je vytvoriť metodický list s definovaním vyučovacieho predmetu, jeho hodinovej dotácie i možnosti aplikácie metodického listu v školskej praxi, jeho edukačného a výchovného cieľa. Detailné požiadavky na obsah metodického listu je možné nájsť na stránke unesco.sk alebo na webe Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).

Najlepšie návrhy metodických listov (nielen tie, ktorých autori získajú finančnú odmenu) po podpísaní autorskej a licenčnej zmluvy zverejnia na stránke ŠPÚ.

Okrem SK UNESCO je partnerom vyhlasovateľa súťaže - ŠPÚ taktiež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ).Téma TASR