Pri vzdelávaní žiakov môže pomôcť projekt medzipredmetovej výučby

TASR, 18. októbra 2018 15:01

V Košiciach sa vo štvrtok uskutočnilo stretnutie zástupcov škôl z metropole východu a okolitých regiónov, ktoré sa rozhodli zapojiť do projektu.

Košice 18. októbra (TASR) - Expedícia Fenomény sveta je inovatívny vzdelávací projekt pre základné školy a vybrané ročníky osemročných gymnázií. Zameraný je na medzipredmetovú výučbu, ktorá patrí medzi moderné vzdelávacie postupy. V Košiciach sa vo štvrtok uskutočnilo stretnutie zástupcov škôl z metropole východu a okolitých regiónov, ktoré sa rozhodli zapojiť do projektu, ktorého organizátorom je s podporou partnerov nezisková organizácia Edulab.
Foto: fenomenysveta.sk

"Medzipredmetovú výučbu chápeme ako doplňujúcu formu popri tradičnom, predmetovom vyučovaní. Jej hlavnou prednosťou je, že žiaci nezískavajú informácie izolovane v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Takto získajú poznatky a vedomosti v súvislostiach, ucelene, čo je presne spôsob, akým by mali nazerať na problémy a ich riešenie aj neskôr v bežnom živote," informoval riaditeľ Edulab Ján Machaj.

Autormi vzdelávacích materiálov, ktoré sa v projekte budú používať, sú slovenskí učitelia s dlhoročnou praxou. Jednou z najväčších predností je podľa nich kooperácia prírodných a humanitných vied. Učiteľom v školách majú materiály poskytnúť aj možnosť pracovať s jednou témou z viacerých uhlov pohľadu, pričom nie je potrebné, aby sa zaťažovali nadmerným študovaním si metodiky iného vedného odboru.

Školy zapojené do projektu Expedícia Fenomény sveta získajú vzdelávacie materiály bezplatne, pričom vybrať si môžu jednu z piatich pripravených tém - voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia. Tieto materiály využívajú aj videá britskej verejnoprávnej televízie BBC. Žiaci sa tak budú môcť súbežne zlepšovať aj v anglickom jazyku. Všetky spracované videá a témy sú vybrané tak, aby sa dali využiť na splnenie cieľov Štátneho vzdelávacieho programu.
Téma TASR