Škola v Sečovciach si urobila z rómskych žiakov súkromný biznis

TASR, 15. novembra 2017 12:34

Upozorňuje na to poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová, ktorá v sa v tejto súvislosti s podnetom obrátila na ministerstvo školstva, Najvyšší kontrolný úrad a Košický samosprávny kraj.

Bratislava 15. novembra (TASR) - Elokované pracovisko v Sečovciach si urobilo súkromný biznis z rómskych žiakov. Upozorňuje na to nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová, ktorá v sa v tejto súvislosti s podnetom obrátila na ministerstvo školstva, Najvyšší kontrolný úrad a Košický samosprávny kraj.
Zuzana Zimenová Foto: TASR
Podľa Zimenovej sa príjmy z normatívneho financovania "na hlavu" v tejto škole využívajú na obohatenie spriaznených osôb. Zimenová na tlačovej konferencii v parlamente poukázala na nedostatočnú kvalitu vzdelávania žiakov elokovaného pracoviska, na nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi a nezrovnalosti v účtovníctve školy.

Odvoláva sa na zistenia inšpekcie, podľa ktorých zamestnanci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach diagnostikovali žiakom tejto školy rôzne zdravotné znevýhodnenia neodborne a účelovo.

"Poradenské centrum vyrábalo žiakom diagnózy ako na bežiacom páse, aby mohla sečovská škola ryžovať zo zvýšených normatívov na každého takto diagnostikovaného žiaka," uviedla Zimenová. Škola takto mohla podľa jej slov poberať finančné prostriedky na žiaka vo viac ako dvojnásobnej výške oproti štandardnému normatívu. Škola pritom podľa poslankyne nesplnila ani požiadavky, ktoré jej ukladá zákon.

Zimenová poukázala aj na personálne prepojenie centra s elokovaným pracoviskom. "Riaditeľka centra Terézia Stanková bola od septembra 2013 do decembra 2016 aj vo vedení elokovaného pracoviska," doplnila poslankyňa.

Poslankyňa upozornila aj na "podozrivé nezrovnalosti v účtovníctve školy". Škola podľa jej slov väčšinu svojich finančných prostriedkov z normatívneho financovania investuje nie do vzdelávania, ale do "astronomicky vysokého nájomného" za prenájom priestorov, v ktorých prevádzkuje elokované pracovisko.

"Ročné nájomné za prevádzkovanie elokovaného pracoviska stojí školu vyše 494.000 eur, čo spolu s úhradou zmluvne dohodnutých prevádzkových nákladov predstavuje čiastku takmer 897.000 eur," vyčíslila Zimenová.

Zmluva bola podľa jej slov podpísaná na 15 rokov. "Škola sa zaviazala zaplatiť za prenájom majiteľke nehnuteľnosti približne 13 miliónov eur," doplnila s tým, že škola sa k tejto sume za nájom v účtovníctve nepriznáva.

Zimenová uviedla, že za závažné pochybenia, zistené pri kontrole školskou inšpekciou, navrhla hlavná školská inšpektorka vyradiť elokované pracovisko v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení. Hospodárenie a účtovníctvo by podľa Zimenovej mali preveriť inštitúcie, na ktoré sa obrátila s podnetom.
Téma TASR