Škola v Rusovciach je stabilizovaná, žiakov pribúda

TASR, 16. januára 2018 8:30

Záujem rodičov o umiestnenie detí v tamojšej škole a škôlke stále rastie.

Bratislava 16. januára (TASR) – Základná škola (ZŠ) s materskou školu (MŠ) v mestskej časti Bratislava-Rusovce je stabilizovaná a záujem rodičov o umiestnenie detí v tamojšej škole a škôlke stále rastie. Podľa riaditeľa ZŠ s MŠ Rastislava Kunsta zastavenie poklesu počtu detí a naštartovanie rastu je realitou najmä vďaka dobrej spolupráci kolektívu učiteľov a pravidelnej komunikácii s rodičmi, zriaďovateľom a poslancami miestneho zastupiteľstva (MZ).
Škola v Rusovciach Foto: Google map

"Máme viac detí, momentálne 120 v škôlke, ktorú máme úplne zaplnenú, 312 detí v základnej škole, čo je veľké množstvo, a veľkým prínosom je, že už druhý školský rok máme dve prvé triedy, čo predstavuje 88 detí v prvých ročníkoch," spresnil pre TASR Kunst. Nárast žiakov v škôlke aj v škole si však vyžiada rozšírenie priestorov minimálne o jednu triedu.

"V materskej škole je v súčasnosti 50 detí, my sme povinní ich prijať, preto rozšíriť školu minimálne o jednu triedu musíme stihnúť do začiatku nového školského roka," doplnil Kunst.

ZŠ s MŠ vstúpila do tohto kalendárneho roka okrem ďalšieho rozšírenia športových, umelecko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít aj s novým logom. Víťazné logo, ktoré vzišlo zo súťaže výtvarných prác žiakov školy v Rusovciach, pomenovali podľa plánu vzdelávacích aktivít Malá škola s veľkým srdcom.

Ubúdanie žiakov, dlhodobá kritika bývalého vedenia ZŠ s MŠ za nedostatočne prehľadné nakladanie s finančnými prostriedkami poslancami MZ a pretrvávajúce sťažnosti rodičov na nevyhovujúci výchovno-vzdelávací proces v škôlke dospeli v apríli 2016 k tomu, že starosta Rusoviec odvolal bývalú riaditeľku z funkcie. Po výberovom konaní sa v auguste 2016 stal riaditeľom ZŠ s MŠ bývalý tréner a riaditeľ strednej odbornej športovej školy Rastislav Kunst.Téma TASR