ŠIOV chce prostredníctvom dotazníka zistiť problémy

TASR, 11. decembra 2017 7:10

m. Prostredníctvom odpovedí chce zistiť i to, či by mal byť profil absolventa vytvorený pre skupinu odborov alebo pre konkrétny študijný či učebný odbor.

Bratislava 11. decembra (TASR) – Názory učiteľov na štátne vzdelávacie programy (ŠVP) zozbieral Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) prostredníctvom dotazníka, ktorý rozposlal všetkým stredným odborným školám. Prostredníctvom odpovedí chce zistiť i to, či by mal byť profil absolventa vytvorený pre skupinu odborov alebo pre konkrétny študijný či učebný odbor alebo to, či je ŠVP zrozumiteľný.
Foto:

Otázky v dotazníku sa zameriavajú na celú šírku ŠVP. Možnosť vyplniť ho dostalo viac ako 300 stredných odborných škôl.

"Kvalita štátnych vzdelávacích programov je dlhodobo predmetom kritiky zo strany škôl. Plne si to uvedomujeme a naším cieľom je odstrániť problematické miesta aj za účasti učiteľov," povedal riaditeľ ŠIOV Michal Bartók. Cieľom ŠIOV je zistiť názor učiteľskej verejnosti a mieru ich spokojnosti so ŠVP pre jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov. Výsledky by mali napomôcť pri identifikácii problematických častí dokumentov, odstrániť ich a zlepšiť kvalitu samotného vzdelávacieho programu a zabezpečiť jeho jednoduchšie zavedenie do školskej praxe.

Prieskum realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Téma TASR