Semináre pre učiteľov zapojených do projektu Moja prvá škola pokračujú

Školský servis, 25. augusta 2016 10:31

Lektormi seminárov sú učitelia z praxe, ktorí sa delia o svoje praktické skúsenosti s ostatnými učiteľmi.

Sériu vzdelávacích seminárov pre učiteľov 1. stupňa ZŠ zapojených do projektu „Moja prvá škola“ organizuje nezisková organizáciau EDULAB. Foto: Edulab.skBratislava 25. augusta (SkolskyServis.sk) - V závere augusta opäť pokračuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov 1. stupňa základných škôl zapojených do projektu „Moja prvá škola“. Ide o projekt organizovaný neziskovou organizáciou EDULAB. Cieľom projektu je sprístupniť učiteľom moderné učebné materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah, ktorý im umožní učiť inovatívnym spôsobom, pritom v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, ale aj najnovšími trendmi vo vzdelávaní.

„Cieľom týchto seminárov je poskytnúť učiteľom komplexný servis. Získajú nie len všetky potrebné informácie o projekte Moja prvá škola a jeho sprievodných aktivitách, ale hlavne sa naučia pracovať so získanými metodickými materiálmi a vzdelávacím portálom Kozmix.sk,“ priblížil charakter seminárov Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.
O účasť v projekte Moja prvá škola prejavili základné školy a ich učitelia na 1. stupni enormný záujem, keď za niekoľko prvých týždňov po otvorení projektu v máji tohto roka sa doň stihlo zaregistrovať 1 276 škôl a 6 151 učiteľov z týchto škôl.

Prvá časť seminárov prebehla ešte koncom minulého školského roku a učitelia s nimi vyslovili veľkú spokojnosť. Vyplýva to z anonymného dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo 1 350 učiteľov. Drvivá väčšina z nich (99%) sa vyjadrila, že semináre boli veľkým prínosom pre ich učiteľskú prax a rovnako pozitívne ocenili aj kvalitu metodickej príručky Moja prvá škola, ako aj digitálny vzdelávací obsah z portálu Kozmix.sk.
Lektormi seminárov sú učitelia z praxe, ktorí sa delia o svoje praktické skúsenosti s ostatnými učiteľmi. Semináre sa uskutočňujú v sieti 15 školiacich centier po celom Slovensku a účasť na nich je pre učiteľov bezplatná. Termíny školení sú dostupné na webe projektu: http://www.mojaprvaskola.sk/seminare/terminy/

Odborným garantom projektu Moja prvá škola je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Partnermi projektu sú spoločnosti AGEMSOFT, Samsung a Slovak Telekom.

Téma TASR