Samota, extrémizmus, vzťahy, sex a samovražda - to sú problémy mladých

Školský servis, 14. júla 2017 12:45

V prvom polroku až 6000-krát mládež nemala za kým ísť s problémom, vybrali si anonymnú psychologickú chatovú linku dôvery.

Foto: IPčkoBratislava 15. júla (SkolskyServis.sk) - Občianske združenie IPčko prevádzkuje od roku 2012 internetovú anonymnú psychologickú poradňu prostredníctvom chatu s názvom IPčko.sk.

Podľa psychológov je tínedžerské obdobie najcitlivejším obdobím života

Zo štatistiky, ktorú IPčko uverejnilo pred pár dňami vyplýva, že od začiatku roka 2017 poskytli krízovú pomoc, poradenstvo a pomáhajúci rozhovor až takmer 6000-krát. Podľa psychológov je tínedžerské obdobie najcitlivejším obdobím života, kedy dochádza k rýchlym životným zmenám. Je to obdobie, kedy sa vyskytuje najviac duševných problémov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú ďalší život mladých ľudí. V tomto období sa mladý človek často za svoje problémy hanbí a často nenachádza vo svojom okolí nikoho, s kým o problémoch môže otvorene hovoriť. Hlavou mladým ľuďom víri množstvo otázok, odpovede však neprichádzajú. A tak po nich iniciatívne pátrajú sami. Ich prvé kroky vedú na internet, kde hľadajú rady či skúsenosti iných, no nemusia nájsť zaručene správne odpovede. Podľa výskumu u slovenských stredoškolákov chce až 63% z nich o problémoch hovoriť zásadne anonymne, bez udania mena.

Poradcovia pri práci Foto: IPčko


IPčko prostredníctvom online chatrozhovorov podáva pomocnú ruku

“Naša organizácia IPčko, o.z. sa venuje práve týmto ľuďom s vierou, že im pomôžeme naštartovať ich život. Chceme odpovedať na volanie mladých ľudí o pomoc v ich problémoch a chceme na to využiť Je najlepšie prostriedky. Internet nám dáva priestor, aby sme spojili priateľský prístup s odbornou pomocou. Prostredníctvom online chatrozhovorov podávame pomocnú ruku, oporu i radu stovkám mladých pri boji s ich psychickými problémami či inými nepriazňami života. Najčastejšie sa na našich poradcov – psychológov a sociálnych pracovníkov, obracajú mladí ľudia s problémami vo vzťahoch, s prežívaným pocitom samoty, depresie, domácim a sexuálnym násilím, sebapoškodzovaním a často sa nám zdôverujú aj s myšlienkami na samovraždu.” Prezradil o fungovaní poradne jej riaditeľ Marek Madro.

Podľa slovenského výskumu až 38% mladých ľudí so svojimi ťažkosťami a myšlienkami na samovraždu zostáva osamotených. Za posledného pol roka mladí psychológovia na chatovej poradni zasahovali pri samovražedných pokusoch mladých a myšlienkach na samovraždu mladých ľudí viac ako 100-krát.

Foto: IPčko

“Pomoc mladým poskytujeme prostredníctvom chatu anonymne, bezplatne, každý deň v týždni od 7:00 rána do polnoci. Počas našej existencie, od roka 2012, využilo služby IPčko.sk už vyše 60-tisíc mladých ľudí v krízových situáciách”, povedala Veronika Kohútová z IPčko.sk. Poradňa za posledné mesiace zaznamenala aj extrémistiké postoje a prejavy mladých ľudí.
Psychologička z poradne, Veronika Kohútová, vysvetľuje, kde extrémistické tendencie na internete začínajú: “mladí ľudia chcú niekam patriť, mať priateľov, byť rešpektovaní a mať svoju hodnotu, dosiahnuť niečo, po čom túžia. Tieto hlboké potreby sú však neraz narušené. Prežívajú osamelosť, hľadajú zmysel a smer svojho života, sú stratení v názoroch a hodnotách. Žijú v nefunkčných problémových rodinách, sú frustrovaní, bez životnej perspektívy alebo zažili násilie a traumu v živote. Mnohí mladí ľudia chcú svoj život zmeniť k lepšiemu, no nie sú veľmi ochotní investovať svoju energiu a čas. Chcú všetko teraz a hneď. Rovnako pristupujú k hodnotám a postojom.”

Madro hovorí aj o významnom vplyve nových médii: “pri množstve negatívnych informácii, ktoré sa v našej spoločnosti neustále objavujú, nemajú mladí ľudia možnosť, silu a chuť nad nimi kriticky premýšľať. Doba je nastavená na rýchle reakcie a riešenia a mladí sú nútení vytvoriť si názor - hneď. Pridať sa na jednu alebo druhú stranu. Keďže si názor nestihli vytvoriť, preberajú ho. Hľadajú únik z toho, čo ich hnevá a frustruje. Majú pocit, že treba nájsť rýchle a účinné riešenie, a tak sa pridávajú k názorom, ktoré im tieto rýchle riešenia ponúkajú. Tieto názory často preberajú od youtuberov, blogerov, zo sociálnych sietí. Keď sa stretnú s inakosťou v akomkoľvek smere či názore, konajú rýchlo, neuvážene. Aby ochránili svoj názor, správajú sa dominantne voči tým, ktorí sú iní alebo len vyzerajú inak.”

Madro ďalej pokračuje: “pri našej práci s mladými si stále viac všímame začínajúce prejavy intolerancie a presvedčenia, že sú niečo viac ako iní. V skupinách s extrémistickými netolerantnými názormi zároveň získavajú pocit, že konečne niekam patria. Že s niekým zdieľajú rovnaké názory, hoc len na istú časť problému. Mladí ľudia do extrémistických skupín často vstupujú s cieľom mať priateľov, miesto kam patria. či náhradu vlastnej
nefunkčnej rodiny. Samotné radikálne názory prijímajú pod vplyvom skupiny. Z našich skúseností z internetovej poradne IPčko vieme, že online komunity sú možnosťou, ako kontakt a pocit skupinovej identity získať. V online skupine získavajú podporu a možnosť komunikovať. Navyše, ak im skupina podsúva jednostranné názory, omnoho jednoduchšie ich prijímajú za svoju pravdu a vyčleňujú sa voči opačným názorom. Skúsenosti našej
poradne IPčko.sk nasvedčujú tomu, že mladí ľudia potrebujú niekoho, s kým by sa mohli rozprávať, hľadať svoje hodnoty, presvedčenia. Niekoho, s kým by mohli hľadať riešenia svojej frustrácie, hnevu a traumy, ktorá v nega[vnom smere ovplyvňuje ich život, no často o takejto možnosti nevedia.”

Na poradni aj počas leta budú k dispozícii dobrovoľnícki poradcovia, psychológovia a sociálni pracovníci.
Internetová poradňa IPčko.sk existuje len vďaka finančnej podpore firiem, nadácií a jednotlivcov. Mesačne ju kontaktuje asi 5-tisíc mladých ľudí. Ak jej činnosť považujete za zmysluplnú, podporiť ju finančne môžete na jej webe ipcko.sk

Téma TASR