Rieka Dunaj - naša životná tepna

Eva Jalakšová, 26. októbra 2013 9:36

Základná škola Jelenia č. 16, Bratislava sa zapojila do projektu, ktorý zastrešuje Európska únia svojim programom celoživotného vzdelávania - Comenius a jeho Multilaterálne partnerstvá.

Rieka Dunaj Foto: Michal Svítok/TASR


Bratislava 26. októbra (SkolskyServis.sk) - V rámci projektu si predstavíme navzájom svoje regióny a mestá, budeme skúmať historický význam Dunaja ako vodného zdroja elektrickej energie, ale aj ako ovplyvnil priemysel.
Bližšie sa zoznámime s dopravnou situáciou na rieke Dunaj. Budeme skúmať aj životné prostredie, historické a sociálne aspekty bývania v blízkosti veľkej rieky.
Čo by sme chceli dosiahnuť:
- súťaž o logo projektu
- spoločnou webstránkou
- fotosúťažou o Dunaji
- zlepšenie si svoju jazykovú gramotnosť v anglickom jazyku.

V dňoch 4. až 8. novembra sa bude konať prvý spoločný míting v meste Enns v Rakúsku. Z našej školy sa tohoto mítingu zúčastní osem žiakov a traja pedagógovia. Naši žiaci si v tomto meste pozrú historickú časť, lodenicu, partnerskú školu. Navštívia mesto Linz - a jednu zo základných škôl.

Veríme, že tento prvý míting bude pre všetkých veľmi poučný a prinesie pre všetkých veľa nových zážitkov.

Jalakšová Eva, Základná škola Jelenia č. 16, Bratislava

Eva Jalakšová (ZŠ Jelenia Bratislava)

Som učiteľka slovenského jazyka a literatúry na II. stupni

Téma TASR