Reakcia SKU na návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Školský servis, 14. decembra 2018 10:39

Reakciu prinášame v plnom znení bez redakčných úprav.

Foto: SKU


Bratislava 14. decembra (SkolskyServis.sk) - Slovenská komora učiteľov je vážne rozhorčená verziou zákona, ktorú ministerstvo školstva aktuálne predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. K zákonu, ktorý bol predložený ministerstvom na medzirezortné pripomienkové konanie v auguste 2018, boli vznesené tak zásadné pripomienky, že bolo na zváženie jeho úplné stiahnutie z legislatívneho procesu. Tri mesiace po tom, ako ho ministerka školstva v septembri 2018 naozaj z legislatívneho procesu stiahla, bol zásadne zmenený. Tieto zmeny však neboli prerokované so stavovskou organizáciou a už vôbec o nich nebola informovaná pedagogická verejnosť. Preto nepokladáme legislatívny proces v časti zapojenia verejnosti zo strany ministerstva školstva za korektný. Nielenže sa v novom návrhu nezohľadnili zásadné výhrady učiteľov, ale najmä v častiach týkajúcich sa vzdelávania a profesijného rastu zamestnancov došlo k výraznému zhoršeniu podmienok.

Zákon od začiatku nebol ničím reformným a novým, išlo o bežnú novelizáciu. Nakoniec však predkladaná úprava vynechala aj to málo, čo považujeme za prínos v skvalitnení školského prostredia (napr. hodnotenie riaditeľov škôl učiteľmi) a pridala úpravy, ktoré vážne ohrozujú status učiteľa v horizonte štyroch rokov. Učitelia v auguste 2023 prídu o 12 % príplatky, ktoré získali v dobrej viere, že im podľa aktuálne platných zákonov, platia neobmedzene. Nehovoriac o tom, že zákon núti skúsených učiteľov - špecialistov v pozíciách vedúcich predmetových komisií alebo triednych učiteľov, aby povinne absolvovali špecializačné 100 hodinové vzdelávanie, ktoré im následne prinesie smiešny 3 % príplatok. Vzdelávací systém je v novej „koncepcii“ zákona nastavený demotivujúco až likvidačne. Učitelia sa napriek mediálnej masáži o „závratnom 10 % zvyšovaní platov v priebehu dvoch rokov“ v krátkom čase vrátia so svojou mzdou späť. Takto štát prinúti niektorých učiteľov absolvovať vzdelávania v nefunkčných štátnych inštitúciách, ako je napríklad Metodicko-pedagogické centrum, alebo spôsobí nezáujem učiteľov o takú dôležitú pozíciu, akou je triedny učiteľ. Môžeme preto s istotou očakávať, že nedostatok kvalitných a kvalifikovaných učiteľov sa v najbližších rokoch ešte zvýši. Zákon, ktorý ministerstvo predkladá, možno prirovnať k ošklbanej starej sliepke, ktorú už nedáte ani do polievky.
Slovenská komora učiteľov sa obáva, že pokiaľ nedôjde k zásadným opravám alebo kompletnému prepísaniu návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zachovanie sociálneho zmieru sa stane znova neudržateľné.

Téma TASR