Reakcia MŠVVaŠ SR na tlačovú správu Martina Poliačika

TASR, 23. mája 2018 8:23

Opatrenia uvedené v dokumente vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva vypracovanej počas funkčného obdobia D. Čaploviča.

Bratislava 23. mája (TASR) - V súvislosti s tlačovou správou Martina Poliačika uvádzame, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo pracovnú verziu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) na konzultáciu jednotlivým ministerstvám. Keďže ide o živý dokument, do ktorého sa postupne zapracovávajú pripomienky oslovených ministerstiev a profesijných školských organizácií.
Foto: Ministerstvo školstva SR
Opatrenia uvedené v dokumente vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča. Na príprave NPRVaV participovali tri pracovné skupiny so zastúpením profesijných a odborných združení, ktorých sa opatrenia týkajú. Pokiaľ ide o náklady na opatrenia, jedným z oslovených subjektov bolo aj Ministerstvo financií SR, pričom pripomienky momentálne vyhodnocujeme.

Čo sa týka vyjadrenia pána poslanca Poliačika, ministerka školstva Martina Lubyová nikdy neavizovala, že pripravuje reformu, ale vždy deklarovala, že ide o národný plán rozvoja výchovy a vzdelávania. Vízia a zdôvodnenia, o ktorých hovorí pán Poliačik, sú zahrnuté v dokumentoch Učiace sa Slovensko, Programové vyhlásenie vlády SR a Správa o stave školstva bývalého ministra školstva Dušana Čaploviča. Tabuľka, ktorú má pán Poliačik k dispozícii, predstavuje Akčný plán, teda proces rozvoja, ktorý žiaden z doterajších dokumentov nepriniesol. Ministerstvo školstva prináša konkrétne kroky, procesy a opatrenia so zámerom na najbližšie dva roky, keďže ďalšie smerovanie NPRVaV nevie garantovať.

Pán Poliačik ďalej hovorí, že verejnosť mala byť informovaná od začiatku transparentne a mala byť súčasťou tvorby tohto dokumentu. V tejto súvislosti chceme pripomenúť, že NPRVaV vychádza napr. z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, do ktorého bolo zapracovaných 4-tisíc pripomienok zo strany verejnosti. Právom teda môžeme povedať, že je to jeden z najdiskutovanejších dokumentov histórii školstva. Rovnako máme za to, že žiaden dokument sa nezatajuje a máme veľký počet členov pracovných skupín.

Po rokovaní školského výboru NR SR, na ktorom sa zúčastnil aj pán Poliačik, bolo aj zo strany opozície ministerke Martine Lubyovej odporúčané predložiť dokument na rokovanie vlády SR bez medzirezortného pripomienkového konania. Ministerka školstva v intenciách slušnosti a korektnej spolupráce informovala všetky ministerstvá o dokumente NPRVaV a žiadala ich o vyjadrenie pripomienok. Celý proces preto považujeme za mimoriadne transparentný.


TASR informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súvisiace články:

M. Poliačik: Dúfajme, že uniknutá tabuľka je len prílohou k NPV
Téma TASR