Rakovická SOŠ predstavila svoju dobrú spoluprácu s agrosektorom

TASR, 8. februára 2013 14:51

Na SOŠ v Rakoviciach pri Piešťanoch sa dnes skončila trojdňová medzinárodná konferencia na tému Riešenie aktuálnych výziev odborného vzdelávania v pôdohospodárskom a zelenom sektore.

Rakovice 8. februára (TASR) – Je súčasťou medzinárodného projektu COPCHAVET, ktorého partnermi sú zástupcovia ôsmich európskych krajín. Projekt sa realizuje v rámci programu Celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci. Poukazuje na dobré príklady a postupy spolupráce odborných škôl s pôdohospodárskymi podnikmi v kontexte súčasných klimatických zmien.

Na projekte COPCHAVET sa okrem Slovenska a jeho zástupcu v Rakoviciach zúčastňujú Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko a Slovinsko. Informoval o tom Branislav Masarovič zo SOŠ Rakovice. Počas troch dní zaradila rakovická škola do programu popri odborných prednáškach na tému bioenergetika, klimatické zmeny a ich vplyv na poľnohospodársku produkciu, vplyv sucha na rastlinnú výrobu a ďalšie aj návštevu agropodnikov vo Veselom a Kočíne - Šterusoch. V danej súvislosti riaditeľka SOŠ Mária Múdra uviedla, že v rámci dobrej spolupráce školy s okolitými súkromnými podnikateľmi študenti prídu do kontaktu s reálnymi pracovnými podmienkami a nasadením ešte pred ukončením štúdia. "Nie je nijakým prekvapením, že mnoho našich žiakov si nájde nakoniec uplatnenie práve v spoločnostiach, v ktorých vykonávali odbornú prax," povedala Múdra. Účastníci konferencie absolvovali tiež exkurziu v Trnave na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku a vo výrobe producenta Víno Mrva & Stanko, a. s.

Záštitu nad podujatím prevzali minister školstva SR Dušan Čaplovič a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš. Koordinátor projektu COPCHAVET na medzinárodnej úrovni Jose Luis Lavilla zo Španielska hodnotil konferenciu na Slovensku pozitívne. "Vymenili sme si nové poznatky v oblasti bioenergetiky. Slovenská strana predstavila svoje riešenia, ktoré ukázala aj prakticky zapracované v tunajších podmienkach. Poznatky premietneme do ďalších škôl fungujúcich v rezorte pôdohospodárstva a v zelenom sektore v rámci celej EÚ," povedal na záver podujatia.

Podľa slov Mikuša je potešujúce, že medzi odbornými školami sú v TTSK aj také, ktoré dokážu zápasiť s ťažkými finančnými podmienkami a vychovávajú odborníkov. Aj konferencia COPCHAVET je toho dôkazom. „Ak sa dá, cesta sa vždy nájde. Som rád, že pre našich študentov už nie je cudzie praxovať v zahraničí, prinášať nové poznatky domov. Dôležité je, že chcú vidieť, chcú spoznávať a chcú sa uplatniť,“ povedal predseda TTSK.

Téma TASR