Rada mládeže ŽSK udelí ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť

TASR, 13. novembra 2017 14:17

Obyvatelia Žilinského kraja môžu do 1. decembra predložiť Rade mládeže Žilinského kraja návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Žilina 13. novembra (TASR) – Obyvatelia Žilinského kraja môžu do 1. decembra predložiť Rade mládeže Žilinského kraja návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

"Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite," povedal predseda Rady mládeže Žilinského kraja Martin Šturek.

Ceny udelia v piatich kategóriách - Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Top čin ľudskosti. Podľa Štureka môže byť predkladateľom právnická osoba (obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) a neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať elektronickou formou na email rmzk@rmzk.sk, do predmetu správy uviesť "ocenenie" alebo písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina. "Pri jednotlivcovi musí nominácia obsahovať meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj emailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, tri fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity. Pri nominácii obce názov a adresu obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, tri fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje. Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii. Udelenie cien bude 14. decembra," doplnil predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR a Žilinského samosprávneho kraja. S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014–2020", ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Téma TASR