PUNK ROCK – školská dráma o láske, priateľstve, ale aj o šikane

TASR, 7. septembra 2017 8:53

Sedem tínedžerov sa stretáva v jednom z opustených priestorov školy, každý z nich má svoje trápenia a problémy s rodičmi, láskami, kamarátmi, školou a so samým sebou.

PUNK ROCK – školská dráma o láske, priateľstve, ale aj o šikane a agresii Foto: DNSBratislava 7. septembra (SkolskyServis.sk) - Hra o tom, akí vedia byť dnešní mladí ľudia krutí a cynickí, ale aj citliví a empatickí, vznikla v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Ministerstvom školstva SR. V Divadle Nová scéna sa bude uvádzať prioritne pre stredné školy v dopoludňajších hodinách, je určené mladým ľuďom od 14 rokov. Predstavenie dáva priestor aj na diskusiu, po každom uvedení sa totiž uskutoční beseda mladých divákov so psychológom v dĺžke cca 30 minút, ktorá je súčasťou inscenácie a sústredí sa na tému násilia a hľadania identity mladých ľudí.Predstavenie pomôže naplniť aktivity v oblasti prevencie extrémizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie v školskom prostredí v súlade s POP 2017-2018, a to konkrétne v bodoch:

1.5.4.1 Ľudské práva
1.e) zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv

1.5.4.2 Práva detí
6. Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s právami dieťaťa, ako aj výchovy k demokratickému občianstvu a prevencie násilia, xenofóbie, intolerancie, antisemitizmu a rasizmu.Režisér Svetozár Sprušanský má už s uvádzaním podobných hier, šitých na mieru mladému divákovi, bohaté skúsenosti z DAB Nitra. Ako hovorí, v Divadle Nová scéna tak vzniká predstavenie o mladých, pre mladých, s mladými: „Hra PUNK ROCK skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole. Žijú svoje každodenné životy. Sú šťastní aj otrávení zo života, zo školy, z rodičov... Zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou. Jednoducho: prežívajú vlastnú krízu identity. Keď do školy nastúpi nová spolužiačka, prudko sa zmenia ich dovtedajšie vzťahy a staré priateľstvá sú vystavené skúške. Hormóny sa búria, dohľad dospelých je minimálny, napätie v skupine rastie. Všetci sa odrazu ocitnú zoči-voči nebezpečenstvu, ktoré ich môže všetkých nadobro poznačiť, ba dokonca zničiť. „

V inscenácii hry PUNK ROCK dostanú priestor členovia hereckého súboru divadla a poslucháčky bratislavského Štátneho konzervatória: Vladislav Plevčík, Petra Dubayová, Lenka Fecková, Lukáš Pišta, Peter Makranský, Dávid Hartl, Miroslava Drínová, Romana Dang Van, Patrik Vyskočil, Dárius Koči, Pavol Plevčík a Martin Kaprálik.
Viac informácií nájdete na: http://www.punkrock.sk/pedagogovia

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR