Po stopách minulosti: Prvá súkromná škola v Dunajskej Strede

Vtedy.sk/Školský servis, 24. februára 2018 8:28

Prenesme sa spolu v čase do roku 1996.

Pohľad do odbornej učebne Obchodnej akadémie - hodina informatiky Foto: TASR


Bratislava 24. februára (SkolskyServis.sk) - Súkromná Obchodná akadémia a Súkromné stredné odborné učilište v Dunajskej Strede na Štefánikovej ulici (zriaďovateľ PaeDr. Michal Ozorák, riaditeľka jeho manželka RNDr. Jolana Ozoráková) patria k tým súkromným školám, ktoré si vytvorili vhodné priestorové podmienky výstavbou novej budovy.

V prvej etape výstavby postavili celkom 15 učební, z toho dve odborné učebne, veľkú poslucháreň, odborné kabinety pre učiteľov a zriadili stredisko praktického výcviku pre učebné odbory kaderníčka a kozmetička. V druhej etape sa pokračuje dostavbou telocvične a malým fitness centrom, domovom mládeže, jedálňou, čitárňou a spoločenskou miestnosťou.

Obsahové zameranie výchovnovzdelávacieho procesu na Súkromnej obchodnej akadémii vytvára predpoklady pre uplatnenie jej absolventov v oblasti podnikania, bankovníctve, finančníctve, poisťovníctve atď. Súkromné stredné odborné učilište pokrýva zase záujem mládeže o študijné odbory SOU kozmetička, čašník-servírka, kuchár, mechanik silnoprúdových zariadení, obchodný pracovník a učebné odbory: kaderníčka, predavač, stolár a ďalšie.Foto: M. Borodáčová 12. 2. 1996

Téma TASR