Projekty pre bezpečnosť detí a mladých môžu získať grant

TASR, 10. januára 2019 7:55

Cieľom grantového programu je podpora dobrých medziľudských a medzigeneračných vzťahov a prevencia rizikového správania detí a mládeže.

Bratislava 10. januára (TASR) - Projekty, ktoré prispievajú k zmysluplnému a bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie či vzájomný rešpekt detí a dospelých, sa môžu uchádzať o finančnú podporu.
Z grantového programu Nadácie pre deti Slovenska (NDS) a poisťovne Kooperativa Bezpečne v komunite, bezpečne doma môžu získať finančný príspevok do výšky 2000 eur občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a komunitné centrá, informovala PR manažérka NDS Zuzana Horváthová Bezecná.

Cieľom grantového programu je podpora dobrých medziľudských a medzigeneračných vzťahov a prevencia rizikového správania detí a mládeže. "Programy, ktoré realizujeme v rámci Nadačného fondu Deti v bezpečí, sú výnimočné tým, že dôraz kladú na skutočné pocity a názory detí. Dlhodobo vďaka nim podporujeme rozvoj takého prostredia pre deti, v ktorom sa cítia bezpečne, prijaté a vypočuté," hovorí správca NDS Ondrej Gallo. Podľa neho len vďaka týmto atribútom dokážu rozvíjať skutočný potenciál detí.

O grant možno požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. januára. V apríli podporené organizácie absolvujú dvojdňový vzdelávací tréning na tému bezpečnosti. Projekty sa budú realizovať v mesiacoch marec až august.

Vo štvrtom ročníku grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma medzi projekty sa prerozdelí viac ako 43.000 eur. Počas prvých troch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 65 projektov z celého Slovenska.
Téma TASR