Projektovú výučbu si na vlastnej koži vyskúšali druháci zo Sibírskej

TASR, 25. októbra 2016 11:05

Projektové vyučovanie Kozmix Science vedie žiakov k samostatnému získavaniu poznatkov.

Projektovú výučbu si na vlastnej koži vyskúšali druháci zo Sibírskej Foto: Edulab.skBratislava 25. októbra (SkolskyServis.sk) - Projekt „Moja prvá škola“ organizovaný neziskovou organizáciou EDULAB, do ktorého sa doposiaľ prihlásilo takmer 6000 učiteľov z 1 300 základných škôl rozbieha ďalší z formátov inovatívneho vzdelávania, a to projektovú výučbu. „Projektová výučba patrí medzi najlepšie spôsoby, ako dosahovať ciele vyučovania. Kým tradičná výučba kladie dôraz na odovzdanie informácií zo strany učiteľa, pri projektovej výučbe si žiaci osvojujú poznatky vlastnostnou bádateľskou činnosťou, ktorú učiteľ iba usmerňuje, aby žiaci dosiahli projektové ciele. Teda sumár poznatkov na konci projektu získaných vlastnou aktívnou činnosťou žiaka,“ objasňuje dôvody realizácie projektovej výučby Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

Projektové vyučovanie dáva žiakom možnosť samostatne pracovať zaujímavejšou formou pomocou vlastnoručne získaných údajov, tvorivej činnosti a následnej prezentácie výsledku vytvárajúcej zaujímavý študijný zážitok. Centrom diania je tak žiak učiaci sám seba pod odborným dohľadom pedagóga.

Táto forma inovatívneho vzdelávania je v projekte „Moja prvá škola“ obsiahnutá v kolekcii 11 bádateľských projektov s názvom „Kozmix Science“. Učitelia aj žiaci pri nich budú môcť využívať aj obsah vzdelávacieho portálu Kozmix.sk, na ktorom budú zároveň postupne uverejňované.

Projektovú výučbu si na vlastnej koži pilotne vyskúšali druháci zo Základnej školy na Sibírskej ulici v Bratislave v rámci témy „Svet rastlín očami objektívu“. Projekt vyvrcholil prezentáciou žiakov pred rodičmi, učiteľom, ale aj spolužiakmi pomocou stop-motion animácie. Okrem toho žiaci preukázali svojho tvorivého ducha aj prehliadkou vlastných recyklovateľných odevov. „Žiaci sa na prezentáciu výsledkov projektu veľmi tešili. Prezentácia nám okrem kreatívnych výstupov priblížila aj vzťah rodičov a školy, no v neposlednom rade najmä dobrú náladu a zážitky získané vďaka učeniu hrou a inšpiráciám z reálneho života, ktoré im prináša práve využívanie digitálnych technológii na našich základných školách,“ povedala Daniela Stančíková, učiteľka Základnej školy na Sibírskej ulici.

Projekt „Moja prvá škola“, využívajúci úplne nový vzdelávací portál Kozmix.sk sa zameriava na inovatívnu výučbu určenú pre 1. stupeň základných škôl za prispenia moderných informačno-komunikačných technológií. Odborným garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, partnermi sú spoločnosti Agemsoft, Samsung, Slovak Telecom a Tatra banka

Téma TASR