Projekt ZÁCHRANA SOM JA 2 pozná víťazov

Školský servis, 14. novembra 2018 11:27

Až 15 škôl z Prešovského kraja bude teraz bezpečnejších.

V priestoroch Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach 4. septembra 2018 za účasti hostí slávnostne umiestnili prístroj AED – defibrilátor. Foto: TASR/František Iván


Bratislava 14. novembra (SkolskyServis.sk) - Až 371 škôl sa prihlásilo do 2. ročníka projektu ZÁCHRANA SOM JA. Školské kolektívy prvého stupňa pripravili práce na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Z nich porota vybrala finálnych 50 škôl, ktoré vyhrali automatický externý defibrilátor, zážitkové kurzy prvej pomoci pre prvý stupeň a certifikovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor.

„Tento rok bolo rozhodovanie veľmi ťažké, všetky prihlásené práce mali vysokú úroveň. Deti aj s učiteľmi pripravili naozaj kreatívne práce, dokonca sme dostali aj videá či pesničky. Pri hodnotení porota prihliadala nielen na originálnosť, ale aj na mieru zapojenia sa detí do procesu tvorby a posudzovala aj vek detí,” hodnotí 2. ročník riaditeľka Falck n.o. a koordinátorka projektu Jana Mračnová.

V rámci Prešovského kraja sa z víťazstva teší 15 škôl, na ktorých sa už v najbližších dňoch uskutočnia zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov, certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov a bude slávnostne odovzdaný automatický externý defibrilátor:

ZŠ a MŠ Kľušov, 086 22 Kľušov 170 – 8.11.2018
ZŠ Kežmarok Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok - 12.11.2018
ZŠ Kurima Družstevná 222/7, 086 12 Kurima – 14.11.2018
ZŠ a MŠ Torysa, 082 76 Torysa 28 – 20.11.2018
ZŠ a MŠ Vikartovce Školská 138/6, 059 19 Vikartovce - 21.11.2018
ZŠ Bystré Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré - 22.11.2018
ZŠ Fričovce, 082 37 Fričovce 21 – 26.11.2018
ZŠ a MŠ Bradejov Pod Vinbargom 1, 085 68 Bardejov – 28.11.2018
ZŠ Hôrka, 059 12 Hôrka 50 – 3.12.2018
ZŠ Humenné Laborecká 66, 066 01 Humenné – 5.12.2018
ZŠ a MŠ Jurské, 059 94 Jurské 40 - 6.12.2018
ZŠ Prešov Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov – 7.12.2018
ZŠ a MŠ Domaňovce, 053 02 Domaňovce 30 – 11.12.2018
ZŠ a MŠ Plavnica, 065 45 Plavnica 244 – 13.12.2018
ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda Štúrova 3, Stará Ľubovňa – 18.12.2018
Čo sa deti naučia v rámci kurzu?

Okrem toho, že až 15 škôl v rámci Prešovského kraja dostane AED, tak sa s ním aj oboznámia v rámci kurzu prvej pomoci. A to je len jedna z aktivít. Taktiež sa naučia ako ošetriť rôzne typy zranení, ktoré sa im môžu stať v škole a v jej okolí a s inštruktormi sa budú zaoberať i prevenciou pred týmito zraneniami a bezpečnosťou cestnej premávky. Spoločne si nasimulujú aj dopravnú nehodu, aby sa deti naučili, ako v takejto situácii zareagovať a zavolať pomoc. V rámci celého kurzu nebude chýbať ani reálna sanitka, ktorú deti uvidia v akcii a budú si ju môcť aj pozrieť zvnútra.


O projekte ZÁCHRANA SOM JA 2

Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Nosným pilierom projektu bola súťaž s tematikou prvej pomoci, záchrany života, prevencie pred úrazmi a bezpečnosti na cestách. Do súťaže sa mohli prihlásiť všetky triedy 1. stupňa ZŠ.

Až 50 škôl vyhralo:
• 50x automatický externý defibrilátor pre školu
• 50x kurz prvej pomoci pre učiteľov
• 50x zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou
• 5 x školský výlet pre vybranú triedu

V priestoroch Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach 4. septembra 2018 za účasti hostí slávnostne umiestnili prístroj AED – defibrilátor. Foto: TASR/František Iván


Čo je AED?

AED je malá skrinka, ktorá zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život práve automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď vydá, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.
Falck nezisková organizácia bola založená v roku 2011. Svoje aktivity zameriava najmä na vzdelávanie detí prostredníctvom kurzov prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc. Doteraz jej kurzami prešlo vyše 9 000 detí po celom Slovensku.


SkolskyServis.sk informovala Jana Galera Matúšová, falck.sk

Téma TASR