Projekt o etickom a občianskom rozmere korupcie v školách získal grant

TASR, 20. septembra 2018 8:24

Projekt Štátneho pedagogického ústavu Etický a občiansky rozmer korupcie a podvodného správania v školách získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED.

Bratislava 20. septembra (TASR) - Zameriava sa na rozšírenie povedomia učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí. TASR o tom informovala odborná asistentka riaditeľa ŠPÚ Andrea Galovičová.

"Obsah je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na problematiku z pohľadu RE, ministerstva školstva, ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu," priblížila Galovičová. Súčasťou projektu budú dva paralelné workshopy prezentujúce príklady vyučovacích hodín s aktivitami zameranými na dané problémy z pohľadu etickej výchovy a občianskej náuky.

Podľa riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka je táto problematika veľmi dôležitá pre zdravý vývoj demokratickej spoločnosti, preto sa ústav rozhodol pozrieť na ňu v širšom kontexte v rámci predmetov etická výchova a občianska náuka. "A to aj z dôvodu, že ide o tému, ktorá doteraz nebola v nadväznosti na systém vzdelávania príliš dobre prezentovaná v praxi, i keď je zahrnutá vo všeobecne platných a záväzných štátnych vzdelávacích programoch. Učitelia si z workshopov odnesú nápady, ako pristúpiť k téme a zaujať i poučiť svojich žiakov, aby konali v súlade s princípmi morálky, elementárnej slušnosti a spravodlivosti ako predpokladov udržania zdravého vývoja kolektívu i celkovo spoločnosti," uviedol Hajduk. Úlohou aktivít má byť rozšírenie pedagogických kompetencií a prehľad všetkých, ktorí sa budú podieľať na ich realizácii.

Ako informovala Galovičová, podujatie bude monitorované, jeho závery spísané v správe a uverejnené na webovej stránke ŠPÚ. Po úspešnom priebehu plánuje ŠPÚ rozšíriť povedomie o tejto problematike v rámci celého školského systému aktualizovaním informácií na webovej stránke, uverejnením metodických listov pre učiteľov na metodickom portáli ŠPÚ a otvorením diskusie v rámci predmetových komisií pre uvedené predmety, so zámerom posilniť praktickú výučbu o problémoch podvodov a korupcie v školách všetkých druhov.
Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR