Profil nového rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka

TASR, 14. novembra 2018 14:45

"Chcem byť rektorom, ktorý zjednocuje, a nie rozdeľuje," povedal tesne po vyhlásení výsledkov Števček.

prof. Marek Števček Foto: TASR


Bratislava 14. novembra (TASR) - Novým rektorom Univerzity Komenského (UK) v Bratislave bude právnik Marek Števček. Vo voľbách, ktoré sa uskutočnili v stredu, porazil fyzika Jozefa Masarika.

"Chcem byť rektorom, ktorý zjednocuje, a nie rozdeľuje," povedal tesne po vyhlásení výsledkov Števček.

Marek Števček z Právnickej fakulty (PF) UK v súčasnosti zastáva funkciu prorektora UK pre legislatívu. Zároveň je predsedom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Do funkcie rektora nastúpi 1. februára 2019, keď nahradí súčasného rektora Karola Mičietu, a funkčné obdobie mu skončí koncom januára 2023. Za rektora ho vymenuje prezident SR.

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa narodil 20. februára 1976 v Bratislave. Po štúdiách na Právnickej fakulte UK v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva PF UK.

Pedagogickú činnosť vykonával aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vedeckej práci sa venoval aj v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Občianske právo procesné prednášal aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Internú ašpirantúru v odbore občianske právo ukončil v roku 2006, v roku 2012 sa habilitoval na docenta a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora.

V rokoch 2012–2015 bol Marek Števček predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť návrh nového slovenského Občianskeho zákonníka.

Števček zameral svoju vedeckú a publikačnú činnosť na problematiku občianskeho práva. Publikoval niekoľko desiatok odborných a vedeckých článkov nielen v domácej, ale aj v zahraničnej periodickej a knižnej tlači. Spoluautorsky sa podieľal na vydaní niekoľkých kníh, učebníc, ako aj Encyklopédie Beliany.

Zvolený rektor Marek Števček je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov. Od 1. apríla 2017 zastáva funkciu prorektora Univerzity Komenského pre legislatívu.

Súvisiace články:

Univerzita Komenského v Bratislave bude mať nového rektora

Téma TASR