Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach privíta záujemcov o štúdium

TASR, 4. februára 2016 10:28

DOD sa začne slávnostným otvorením v aule prof. Prasličku, po ktorom bude nasledovať stretnutie s úspešnými absolventmi fakulty.

Košice 4. februára (TASR) – V piatok (5.2.) od 8.30 h sa bude v priestoroch jednotlivých ústavov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ) konať Deň otvorených dverí (DOD).

Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - ilustračné foto Foto: František Iván/TASR"V rámci DOD nechceme návštevníkom iba reprodukovať informácie, ktoré majú možnosť získať z iných zdrojov. Chceme im umožniť získať predstavu o špecifikách VŠ vzdelávania, vzbudiť alebo upevniť ich záujem o štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky a umožniť im nazrieť na pracoviská, kde bude ruka v ruke prebiehať ich vzdelávanie spolu so špičkovým vedeckým výskumom," uviedol dekan PF UPJŠ v Košiciach Gabriel Semanišin.

"DOD sa začne slávnostným otvorením v aule prof. Prasličku, po ktorom bude nasledovať stretnutie s úspešnými absolventmi fakulty, ktorí porozprávajú o svojom štúdiu, skúsenostiach z významných svetových pracovísk, priblížia cestu svojho kariérneho úspechu a nevynechajú ani zaujímavosti z vedných oblastí, v ktorých pôsobia," priblížila hovorkyňa školy Mária Hrehová.

Podujatie bude prebiehať v priestoroch areálu na Šrobárovej ul., kde bude predstavený Ústav biologických a ekologických vied a Ústav chemických vied. V areáli na Jesennej ul. a Park Angelinum sa záujemcovia o štúdium na fakulte oboznámia s Ústavom fyzikálnych vied, Ústavom geografie, Ústavom informatiky a Ústavom matematických vied.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je vedeckou a vzdelávacou inštitúciou s viac ako 50-ročnou tradíciou. V hodnotení fakúlt prírodovedného zamerania v SR Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa dlhodobo umiestňuje na jednom z prvých dvoch miest.

Fakulta ponúka štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni v odboroch matematika, fyzika, informatika, biológia, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, chémia, geografia a učiteľstvo akademických predmetov. Doktorandské štúdium je realizované v 22 akreditovaných študijných programoch. Študenti fakulty majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus či odbornú prax v podnikoch SR v rámci vybraných odborov. Medzinárodnému rozmeru doktorandského štúdia významne prispieva aj možnosť získavania dvojitých diplomov.Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac