Prieskum:Podľa absolventov duálu je jeho výhoda finančné ohodnotenie

TASR, 19. septembra 2018 12:13

Duálne vzdelávanie na Slovensku funguje od roku 2015.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 19. septembra (TASR) – Prví absolventi duálneho vzdelávania, ktorí už nastúpili do práce, ho hodnotia pozitívne. Vyplýva to z interného prieskumu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

"Už počas štúdia mohli študenti zažiť, ako vyzerá reálna práca v odbore, ktorý si zvolili. Od prvého ročníka si zvykali aj na chod firmy a kolektív," uviedol pre TASR Tomáš Kurtanský zo ŠIOV. Ich prechod do zamestnania po ukončení školy bol preto podľa neho bezproblémový. Okrem toho vnímajú absolventi duálu ako veľkú výhodu aj finančné ohodnotenie, ktoré v závislosti od prospechu a prístupu k plneniu úloh na praxi môže dosiahnuť aj niekoľko stoviek mesačne. "Postupne sa taktiež učili hospodáriť s peniazmi, čo ich viedlo k väčšej samostatnosti a zodpovednosti. Navyše vzhľadom na vykonanú prax a ich predošlý vzťah so zamestnávateľom môže byť absolvent priamo po škole zaradený do vyššej platovej triedy. Už počas štúdia mohli využívať aj firemné benefity ako účasť na rôznych firemných podujatiach, športových dňoch a pod.," zhodnotil Kurtanský.

Z prieskumu vyplýva, že dualisti pozitívne ohodnotili aj prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom, ale i získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia. Rovnako vyzdvihli skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru. Prví dualisti vnímajú pozitívne aj vyššiu konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce.

Duálne vzdelávanie na Slovensku funguje od roku 2015. Ako prvý sa ním riadil školský rok 2015/2016, čo znamená, že v školskom roku 2017/2018 skončili v školách, ktoré vstúpili do duálneho systému, prví absolventi. Záverečné skúšky v riadnom termíne úspešne zložilo 96 prvých dualistov, avšak tento počet nie je končený. Vo viacerých školách sa konali opravné skúšky, definitívne čísla budú známe v týchto dňoch.

Téma TASR