Prichádza tretí Európsky týždeň odborných zručností

Školský servis, 5. novembra 2018 15:01

Odborné vzdelávanie a príprava v srdci Európy.


Brusel 5. novembra (SkolskyServis.sk) - Európska komisia v spolupráci s rakúskym predsedníctvom organizujú vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018 tretí Európsky týždeň odborných zručností, ktorý bude vychádzať z úspechu prvých dvoch ročníkov.

Foto:

Pod heslom „Objav svoj talent“ budú mať tisíce mladých ľudí v celej Európe príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach odbornej prípravy a kariérneho rozvoja vďaka vzdelávaniu a odbornej príprave počas viac ako tisícky podujatí, ktoré sa budú konať v celej Európe až do decembra 2018. Táto iniciatíva združuje poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány, obchodné organizácie, odborové zväzy a širokú verejnosť v záujme lepšej informovanosti o výhodách odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „S veľkou radosťou už tretí rok po sebe ukazujeme, na aké zaujímavé a napĺňajúce kariérne chodníčky môže ľudí priviesť odborné vzdelávanie a príprava vo všetkých oblastiach života – či už ide o pilotov, filmárov alebo leteckých technikov. Odborné vzdelávanie a príprava vrátane tej učňovskej navyše poskytujú ľuďom vhodné zručnosti, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce 21. storočia. Preto som veľmi rada, že v celej Európe opätovne využívame čas a príležitosť ukázať tieto prínosy.“

Rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu Heinz Faßmann vyhlásil: „Rakúske predsedníctvo s potešením preberá organizačnú záštitu nad tretím ročníkom Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa bude po prvýkrát konať mimo Bruselu. Vďaka tomu, že naši študenti si môžu vybrať medzi systémom duálneho odborného vzdelávania a tradičným celodenným štúdiom, predstavuje odborné vzdelávanie a príprava vysoko cenenú a žiadanú časť vzdelávacieho systému v Rakúsku. Európsky týždeň odborných zručností je jedinečná príležitosť na ďalšie zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy.“

„Etablovaný a fungujúci systém odborného vzdelávania a prípravy je dôležitým faktorom hospodárskeho rozvoja. Odborné vzdelávanie a príprava však takisto poskytujú mladým ľuďom stabilný základ pre úspešnú kariéru. Preto ich treba podporovať a Európsky týždeň odborných zručností je na to ideálnym nástrojom. Práve preto je rakúske predsedníctvo hrdé na to, že celý jeden týždeň môže byť v centre diania politiky zameranej na odborné vzdelávanie a prípravu,“ uviedla rakúska spolková ministerka pre digitálne a hospodárske záležitosti Margarete Schramböcková.

Odborné vzdelávanie a príprava: inteligentná voľba do budúcnosti

Cieľom tohto podujatia je ukázať, že odborné vzdelávanie a príprava je inteligentnou voľbou pre mladých ľudí aj dospelých, lebo vedie k excelentnosti vo vzdelávaní, ku kvalitným pracovným miestam a k zvyšovaniu zamestnateľnosti. Ide zároveň o príspevok k programu v oblasti zručností pre Európu a k zavádzaniu Európskeho piliera sociálnych práv. Prostredníctvom Európskeho týždňa odborných zručností chce Európska komisia zvýšiť povedomie o širokej škále príležitostí, ktoré ponúka OVP, a povzbudiť viac ľudí, aby si zvolili túto cestu a zistili, čo ponúka. Tento rok sa podujatie intenzívne zameria aj na budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Bude sa diskutovať o témach, ako je digitalizácia a internacionalizácia v tejto oblasti.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sa v niekoľkých členských štátoch uskutočnia otváracie podujatia a Dni zamestnávateľov. Navyše bolo vymenovaných 26 národných a celoeurópskych veľvyslancov, aby sa zvýšila informovanosť o tejto iniciatíve. V priebehu týždňa budú udelené aj ocenenia na oslavu excelencie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Týždeň bol zorganizovaný s výraznou účasťou a podporou Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.

Téma TASR