Prezentácie kvízu „Wer wird Europameister?“ (Kto bude majstrom Európy)

Školský servis, 20. apríla 2018 14:19

Žiaci a žiačky z Košíc a severného Slovenska spolupracujú počas napínavého vedomostného kvízu od spoločnosti Bürger Europas e.V.

Bratislava 20. apríla (SkolskyServis.sk) - V utorok 24. apríla 2018 sa žiaci a žiačky Gymnázia na Opatovskej ceste 7 v Košiciach v čase od 9:00 - 10:30 a žiaci a žiačky Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach v čase od 11:45 – 12:30 a 12.40 – 13:25 zúčastnia európskeho kvízu „Wer wird Europameister?“ (Kto bude majstrom Európy?) prezentovaného v nemeckom jazyku.
Vlajka Nemecka Foto:
Peter Wolf, výkonný riaditeľ spolku Bürger Europas e.V., bude počas viacerých kôl otázok k rôznym európskym témam ako napr. „Slovensko a Európa“, „Členské štáty EU“ alebo „Mladí a Európa“ hľadať majstra Európy spomedzi žiakov a žiačok. Tí sa zúčastňujú kvízu interaktívne pomocou TED-hlasovacieho systému na tomto európskom projekte.

Prezentácie kvízu priamo so študentmi stredných škôl sa budú konať aj v stredu 25.4.2018 na Katolíckej univerzite v Ružomberku od 9:00 - 10:30 a od 12:40 - 14:10 v bilingválnej sekcii Gymnázia na ulici Dominika Tatarku v Poprade.

Posledná prezentácia kvízu na Slovensku bude vo štvrtok 26.4.2018 na Gymnáziu na Trebišovskej ulici v Košiciach od 10:45 – 11:45.

Ďalšie informácie k tomuto projektu a k európskemu kvízu nájdete na www.buerger-europas.de. Toto podujatie, ako aj celý projekt sú podporované Generálnym riaditeľstvom pre komunikáciu Európskeho parlamentu a Ministerstvom zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko.


Mgr. Ľubica Babjaková
členka výboru SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
koordinátorka projektu

Téma TASR