Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING pre dve desiatky slovenských škôl

Zuzana Meszárosová, 20. apríla 2018 8:48

Dve desiatky slovenských škôl získali prestížne ocenenie Škola eTwinning pre roky 2018-2019 za svoju aktívnu participáciu v programe eTwinning.

Levice 20. apríla (SkolskyServis.sk) - Dve desiatky slovenských škôl získali prestížne ocenenie Škola eTwinning pre roky 2018-2019, o ktoré sa mohli uchádzať od konca minulého roka. Proces výberu škôl podliehal mnohým prísnym kritériám, ktoré boli nastavené CSS v Bruseli. Každá škola, ktorá sa uchádzala o ocenenie Školy eTwinning musí byť súčasťou programu eTwinning minimálne 2 roky, má aktívne zapojených viac učiteľov a riaditeľa školy, aktívne projekty a projekty s národným certifikátom kvality, či aktívnu spoluprácu učiteľov školy so zahraničnými partnermi, zapojenie sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning. Škola tiež musí spĺňať mnohé kritériá súvisiace so začlenením projektu eTwinning do školského vzdelávania, ako i mnohé náležitosti súvisiace so zabezpečením bezpečnosti používania internetu vo vzdelávaní.

Program eTwinning udelením prestížneho ocenia Škola eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vrátane vedenia škôl v rámci tej istej školy. Misiou programu eTwinning je nielen prispievať k profesionálnemu rozvoju jednotlivých učiteľov zapojených do tohto programu, ale i robiť školu ako celok inovatívnejšou z hľadiska jej učebných a vzdelávacích postupov bez ohľadu na jej východiskovú pozíciu. Podľa slov Beáty Kováčovej, riaditeľky ocenenej Obchodnej akadémie v Leviciach, „najväčším prínosom práce v projekte eTwinning je vzájomná komunikácia, spolupráca a zdieľanie vzdelávacích zdrojov v rámci Európy. Pri realizácii partnerstva škôl eTwinning získate pocit, že ste členom najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v Európe.“

Kompletný zoznam ocenených škôl si môžete pozrieť na stránke etwinningu.

Oceneným školám a ich učiteľom a žiakom gratulujeme!

Téma TASR