Učebnice pre jedinú školu s vyučovacím jazykom ukrajinským sú drahé

TASR, 20. februára 2018 8:21

Školu navštevujú i deti cudzincov, ktorí prišli na Slovensko za prácou z Ukrajiny.

Prešov 19. februára (TASR) – Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským poskytuje žiakom z ukrajinského prostredia možnosť rozvíjať svoj materinský jazyk. Svoje deti dávajú na ňu študovať aj rodičia, ktorí pochádzajú z rusínskej komunity. Školu navštevujú i deti cudzincov, ktorí prišli na Slovensko za prácou z Ukrajiny. Z roka na rok je práve táto skupina väčšia. Keďže je to jediná škola na Slovensku s vyučovacím jazykom ukrajinským, má žiakov aj z väčšej diaľky, tí bývajú v internáte. Jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.

Na snímke štvrtáci ZŠ zo Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským počas zážitkového čítania - Ilustračné foto Foto: Milan Kapusta/TASRZástupkyňa riaditeľa školy Ljubov Gojdičová pre TASR uviedla, že škola má dve organizačné zložky – základnú školu a štvorročné gymnázium. "Ukrajinský jazyk je povinný, to znamená, že sa učí v každej triede, nie však na všetkých predmetoch. Väčšina predmetov sa vyučuje v slovenskom jazyku, v ukrajinčine sa učia hlavne výchovné predmety ako telesná a hudobná výchova, na gymnáziu aj estetika," konkretizovala Gojdičová. Svoj materinský jazyk žiaci rozvíjajú tiež v spevácko-dramatickom krúžku, pri ktorom pôsobí súbor Serdečko zameraný na ukrajinsko-rusínsky folklór. Škola je úspešná aj v prednese poézie a prózy. Študenti vystúpili vlani na 63. ročníku Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku.

V základnej škole je deväť tried so 140 žiakmi, každý rok sa im darí otvoriť prvú triedu. Mnoho detí sem prichádza z materskej školy s ukrajinským jazykom, ktorá sídli tiež na Sládkovičovej ulici, oproti Spojenej škole. Jej zriaďovateľom je síce mesto, no medzi školami je čulá spolupráca. Škôlkari často navštevujú svojich starších kamarátov a žiaci zo Spojenej školy pripravujú program na rôzne akcie v materskej škole. Komunikácia v ukrajinskom jazyku je medzi deťmi prirodzená.

Na gymnáziu je šesť tried, aj sem chodí okolo 140 žiakov. Štúdium sa končí maturitnou skúškou, kde sú povinné tri predmety – ukrajinský, slovenský a cudzí jazyk, žiaci si potom môžu vybrať jeden voliteľný predmet, prípadne ďalší ako dobrovoľnú skúšku. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu ukrajinského jazyka na Prešovskej univerzite, kde je Ústav rusínskeho jazyka a kultúry. Vybrať si môžu učiteľský smer alebo tlmočníctvo. Študenti, ktorí sa rozhodnú pre iné odbory, berú znalosť ukrajinského jazyka ako svoj benefit.

V škole pracuje okolo 30 zamestnancov, z toho je 23 pedagógov. "Potrebovali by sme nové knihy, s ktorými je všeobecne dlhodobý problém. Sme však malá škola, čo znamená, že učebnice v ukrajinskom jazyku sú drahé, lebo vychádzajú v malom náklade. Toto je náš najväčší problém," uviedla zástupkyňa riaditeľa.Téma TASR