Prešov: PU podpísala memorandum so súkromnými a cirkevnými gymnáziami

TASR, 21. septembra 2018 12:32

Zámerom je okrem posilnenia spolupráce vo vzdelávacej oblasti taktiež zmiernenie odchodu mladých ľudí do zahraničia.

Prešov 21. septembra (TASR) - Po úspešnej spolupráci s gymnáziami v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa Prešovská univerzita (PU) v Prešove rozhodla prehĺbiť vzťahy aj so súkromnými a cirkevnými. Za prítomnosti vedenia univerzity, dekanov jednotlivých fakúlt PU došlo v uplynulých dňoch k podpisu memoranda o spolupráci s takmer dvomi desiatkami riaditeľov súkromných a cirkevných gymnázií.

PU podpísala memorandum so súkromnými a cirkevnými gymnáziami Foto: PU Prešov


Ako informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková, zámerom je okrem posilnenia spolupráce vo vzdelávacej oblasti taktiež zmiernenie odchodu mladých ľudí do zahraničia.

"Memorandum bude vtedy hodnotné, ak neostane len na papieri, ale bude sa aj reálne realizovať. O to sa intenzívne snažíme. Vychádzajúc z existujúcej spolupráce so štátnymi gymnáziami môžem povedať, že to má zmysel," uviedol rektor PU Peter Kónya.

Zároveň upriamil pozornosť na to, že v súčasnosti odchádza veľké množstvo mladých ľudí do zahraničia, pričom mnohí z nich sa tam aj natrvalo usadia. "Práve táto inteligencia, lekári, učitelia, inžinieri a ďalší odborníci s vysokoškolským vzdelaním nám budú chýbať. Tento jav môže mať pre spoločnosť fatálne následky," apeloval Kónya. Podľa neho je viac ako inokedy potrebná spolupráca medzi strednými školami a univerzitami, ako aj zvyšovanie povedomia mladých ľudí o tom, že kvalitné vzdelanie môžu získať aj na domovských školách a univerzitách.

"Je dôležité, aby sa mladí ľudia ešte počas štúdia na strednej škole dostali do kontaktu s univerzitou, vysokoškolskou výučbou, s kvalitnými laboratóriami, výskumnou infraštruktúrou, modernými športoviskami, a, samozrejme, aj so študentským životom a presvedčili sa, že naše univerzity majú čo ponúknuť," doplnil Kónya.

Prienik činností chcú gymnáziá a univerzita hľadať vo vzdelávacej oblasti. Súčasťou spolupráce je aj spoločná realizácia a organizovanie podujatí, prednášok, kurzov, letných škôl, exkurzií a praxí pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. Ich cieľom má byť participácia študentov na inovatívnych aktivitách smerujúcich k rozvoju oboch strán.

V prínos tejto spolupráce verí aj riaditeľ Súkromného gymnázia DSA Sabinov Jozef Muránsky. Je rád, že aj ich gymnázium môže byť partnerskou školou PU. Podľa jeho slov nie je vždy pravidlom, že štátne inštitúcie nadväzujú spoluprácu s neštátnym sektorom.

Univerzita a gymnáziá sa pri podpise memoranda taktiež dohodli, že sa budú vzájomne informovať o aktuálnych otázkach vzdelávacieho systému a koordinovať formy a spôsoby prezentácie možností štúdia či už na jednotlivých gymnáziách, alebo Prešovskej univerzite.


PU podpísala memorandum so súkromnými a cirkevnými gymnáziami Foto: PU Prešov


PU podpísala memorandum so súkromnými a cirkevnými gymnáziami Foto: PU Prešov


PU podpísala memorandum so súkromnými a cirkevnými gymnáziami Foto: PU Prešov

Téma TASR