Prešov: Matica slovenská vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ

TASR, 19. apríla 2019 8:50

Výtvarná súťaž s názvom Rodina – Mesto - Ornament je určená pre žiakov základných a umeleckých škôl v Prešove a v jeho okrese.

Prešov 19. apríla (TASR) - Ornament je nosnou témou výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásili prešovskí matičiari v spolupráci so Súkromným etnografickým múzeom Humno Košice. Výtvarná súťaž s názvom Rodina – Mesto - Ornament je určená pre žiakov základných a umeleckých škôl v Prešove a v jeho okrese. TASR o tom informoval tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták.
Ilustračné foto Foto: Anna Komišáková

Súťaží sa v troch kategóriách. V prvej sú žiaci prvého až tretieho ročníka, v ďalšej štvrtého až šiesteho ročníka a v tretej kategórii sú siedmaci až deviataci.

"Hlavným cieľom tejto súťaže je viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k rodine a mestu, ďalej vychovávať k hodnotám kultúrneho dedičstva, vytvoriť žiakom podmienky na výtvarný prejav, ktorý by pozitívne formoval ich vlohy a rozvíjal talent, a poskytnúť priestor na prezentáciu a konfrontáciu výtvarných diel," uviedla riaditeľka Domu Matice slovenskej v Prešove Sláva Jurková.

Spoluorganizátormi súťaže sú Mladá Matica, Miestna organizácia Matice Slovenskej v Prešove, mesto Prešov a spomínané košické súkromné etnografické múzeum.

Podmienkou je podľa Grejtáka vyobraziť tému na výkres, ktorý musí obsahovať celý názov témy Rodina – mesto – ornament ako dekoratívny prejav ľudovej kultúry. Téma je pripomenutím si významu rodiny, domova, spolupatričnosti, súčasných i historických hodnôt v prepojení na 100. výročie oživenia Matice slovenskej.

Práce vytvorené ľubovoľnými výtvarnými technikami alebo ich kombináciami majú mať rozmery formátu A3 alebo A4. Majú byť tiež označené menom a priezviskom žiaka, kategóriou, kontaktnými údajmi školy a doručené na adresu Domu Matice slovenskej v Prešove do 26. apríla vrátane.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a výstava prác sa uskutoční 15. mája.

Téma TASR