Porota vyberá spomedzi desiatich finalistov Učiteľa Slovenska 2018

TASR, 4. septembra 2018 12:43, aktualizované 4. septembra 14:11

Medzi desiatimi slovenskými finalistami je osem žien - učiteliek a dvaja muži.

Zaježová 4. septembra (TASR) – Víťaza národného kola prestížnej svetovej súťaže Global Teacher Prize vyberá v týchto dňoch medzinárodná porota v Centre vzdelávania v Zaježovej v okrese Zvolen. Učiteľ Slovenska vzíde spomedzi desiatich finalistov, ktorí boli vybratí zo stovky prihlásených.

Víťaza národného kola prestížnej svetovej súťaže Global Teacher Prize vyberá v týchto dňoch medzinárodná porota v Centre vzdelávania v Zaježovej v okrese Zvolen. Učiteľ Slovenska vzíde spomedzi desiatich finalistov, ktorí boli vybratí zo stovky prihlásených. EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: TASR


"Odborná komisia mala na výber desiatich finalistov jasne stanovené kritériá," povedal pre TASR zakladateľ Komenského inštitútu, riaditeľ CEEV Živica a člen poroty Juraj Hipš. "Dôležité pre určenie víťaza bude to, aby v učebnom procese dokázal podnietiť všetkých žiakov, bez rozdielu talentu, záujmu a pod. Rovnako sa snažíme sledovať aj to, či kandidát na Učiteľa Slovenska je tímovým hráčom, či dokáže pre vec zapáliť a podnietiť aj iných učiteľov a rovnako sa snažíme sledovať, či tento učiteľ využíva aj nové formy výučby," priblížil.

Podľa členky poroty Rebbecy Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode Global Teacher Prize, jedným z cieľov súťaže je zrovnoprávniť povolanie učiteľa s inými, dnes veľmi populárnymi a žiadanými profesiami a v jednotlivých krajinách ich zapojiť do samotnej tvorby osnov a vyučovacieho procesu.

Medzi desiatimi slovenskými finalistami je osem žien - učiteliek a dvaja muži. Víťaza národného kola vyhlásia 2. októbra 2018 v Divadle Arena v Bratislave. Učiteľa Slovenska čaká odmena 5000 eur, cesta do Dubaja na finále Global Teacher Prize 2019 a možnosť získať až jeden milión dolárov.

Do súťaže sa tento rok celosvetovo prihlásili učitelia z viac ako 170 krajín sveta. Národná súťaž sa koná v 33 krajinách, pri čom počet prihlášok v nich predstavuje číslo približne 30.000.

Organizátori národného kola z CEEV Živica a Komenského inštitútu veria, že súťažou vznikne príležitosť ukázať svetu, že na Slovensku máme šikovných a svojmu povolaniu oddaných učiteľov. Zároveň ide o snahu posilniť status profesie učiteľa a sebavedomia pedagógov.

Profily finalistovJozef Beňuška (59)
Učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.


Popularizuje prírodovedné vzdelávanie formou prezentácií zážitkových fyzikálnych experimentov nielen v rámci vyučovania, ale aj na rôznych verejných podujatiach. Do aktivít zapája práve svojich študentov, čím pozitívne ovplyvňuje ich vzťah k predmetu. Chce im ukázať, že fyzika môže byť nesmierne zaujímavá a zábavná.

Na vyučovaní aktívne využíva informačno-komunikačné technológie. Je autorom Digitálnej učebnice fyziky pre základné školy a stredné školy, alternatívnych učebníc fyziky pre gymnázia a stredné odborné školy. Jeho metodické materiály sú zamerané na aktívne žiacke poznávanie práve prostredníctvom experimentálnej činnosti. V roku 2017 mu bola udelená cena Európskej fyzikálnej spoločnosti pre učiteľa strednej školy.

Je spoluzakladateľom Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde pôsobí už 13 rokov, jeho fyzikálne experimenty lákajú ročne 3-tisíc záujemcov. Už pätnásť rokov organizuje Vanovičove dni, celoslovenský seminár pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.

Helena Drobúlová (41)
Učiteľka chémie na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku.


Snaží sa, aby každý žiak na jej vyučovaní zažil úspech, mal zo seba dobrý pocit. Neraz na to stačí správna odpoveď, zaujímavá prezentácia, alebo zhodnotenie práce spolužiaka. Venuje sa naplno tým, ktorí chcú výraznejšie prehlbovať svoje poznatky, podporuje ich a pripravuje na súťaže a olympiády. Všetko s cieľom, aby študenti mali chémiu radi.

Absolvovala Individuálny rozvojový program učiteľa, na základe ktorého vniesla do vyučovania nové metódy, ako sú tímové žiacke aktivity, chce nimi zlepšiť na hodinách celkovú atmosféru. Využíva rôzne interaktívne aplikácie (napríklad na hodnotenie a spätnú väzbu – mentimeter).
Je aktívnou členkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Na webinári tu prezentovala využitie aplikácie Genially na vytvorenie školskej záhrady a realizovala so žiakmi niekoľko e-Twinningových projektov. Je dobrovoľníčkou v programe DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu a mentorkou niekoľkým žiakom.

Počas svojej praxe sa presvedčila, že zameranie na žiaka, mení život žiaka.

Jaromír Flaškár (34)
Učiteľ biológie a geografie na Základnej škole Mládežnícka v Púchove.


Za žiakmi vidí viac ako len ich dosiahnuté výsledky, chce im odovzdávať vedomosti, citlivo ich vychovávať. Nového žiaka v triede sa mu podarilo včleniť do kolektívu aj vďaka videu, v ktorom mu zveril hlavnú úlohu. Príbeh o chlapcovi, ktorý sa túži stať smetiarom, ktorý sa vzoprel výsmechu spolužiakov, triedil odpad a svojím príkladom si napokon získal okolie, uspel aj v súťažiach o Skvelé zelené video a Mladí reportéri pre životné prostredie.

Vracia sa k starším technikám vzdelávania, interaktívne tabule podľa neho nie sú zárukou učiteľských úspechov. Využíva rovesnícke vzdelávanie, pri ktorom sa samotní žiaci stávajú odborníkmi vo svojej téme a prezentujú informácie mladším žiakom. Snaží sa, aby takýmto spôsobom žiaci získavali komunikačné zručnosti, vedeli pracovať samostatne, ale aj kolektívne.

Ako hlavný spoluautor vytvoril aj so svojimi kolegami inovatívnu učebnicu biológie pre učiteľov, poznatky z praxe sprostredkoval aj budúcim pedagógom v rámci projektu Inkubátor moderných učiteľov.

Jana Karľová (50)
Vyučuje všetky predmety 6. ročníka na Špeciálnej základnej škole pre deti s mentálnym postihnutím variant A v Humennom.


Jej žiakmi sú rómske deti s mentálnym postihnutím. ,,Naučiť sa učiť ich“ to bola veľká výzva, ale riešenie našla. Spev, hudba a folklór sa stali jej učebnicami, zošitmi, tabuľou. To, čo deťom bolo blízke, sa im dostalo pod kožu aj v laviciach. Osvojili si návyky, vedia počúvať a pomaličky, ale isto, napredujú.

Pracuje s deťmi formou zážitkového učenia, približuje im svet našich predkov, a aj tak v nich vzbudzuje pocit hrdosti na to, kým sú a kam patria. Zistila, že potrebujú vidieť, zažiť, skúsiť, ochutnávať. Tradície sa stali jadrom tejto jednoduchej, ale účinnej vyučovacej metódy.

Aby mohla financovať svoje školské aktivity, založila občianske združenie Gaštanový koník. Organizujú v ňom tvorivé dielne, stretnutia s inými deťmi z rómskych komunít či seniormi. Počas stretnutí vyrábajú predmety, ktoré predávajú na mestskom jarmoku a vďaka tomu podporujú ľudí v hmotnej núdzi. Okrem združenia vedie od mája už aj folklórny súbor Podkovička.

Katarína Kresáňová (40)
Učiteľka biológie a informatiky na Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave.


Radosť z objavovania a bádania ju priviedli k vede, chuť meniť svet okolo seba z nej vyformovala učiteľku. Snaží sa svojich žiakov spoznávať a podľa toho ich rozvíjať, podľa toho im prideľovať zadania a úlohy. Záleží jej na tom, aby ich tešilo, čo robia a aby pri práci využili svoje silné stránky.

Vďaka nej majú žiaci na Tilgnerovej škole vlastnú hru Escape Room pod názvom Trinásta komnata. Zvládnutím logických úloh sa jej riešitelia snažia dopracovať ku kľúču od miestnosti, v ktorej sú zatvorení. V prípade školy Tilgnerova sa snažia vyslobodiť zo školského átria. Na vyriešenie úloh majú len obmedzený čas a na to, aby ich všetky zvládli, musia spolupracovať. Posilnenie kolektívu aj ducha školy je jedným z efektov, ktorý projekt školskej Escape Room prináša. Pre študentov zorganizovala aj Informatické Hviezdne vojny či Deň logických hádaniek.

V spolupráci so SAV v Bratislave a univerzitou v Siene sa spoločne so študentami podieľala na reálnom výskume, ktorý sa týkal lišajníkov a znečistenia životného prostredia. Bola spoluorganizátorkou konferencie Lepidlo – pre učiteľov, ale aj tých, ktorých zaujíma vzdelávanie v 21. storočí a neboja sa reforiem a zmien.

Kornélia Lohyňová (51)
Učiteľka hotelového a gastronomického manažmentu, marketingu a geografie cestovného ruchu na Hotelovej akadémii Mikovíniho 1 v Bratislave.


Za základ svojej práce považuje dobrý vzťah so žiakmi a preto sa snaží získať si ich dôveru. Myslí si, že viac ako to, čo ich naučí, si budú pamätať to, ako k nim pristupovala. Akú podporu a čas im ľudsky venovala. Uplatňuje tímovú a projektovú prácu, aby mal každý študent možnosť realizovať sa. Nevníma len predmety, ktoré vyučuje, teší ju, pokiaľ žiaci celkovo nadobudnú pozitívny vzťah ku vzdelávaniu a chcú na sebe pracovať.

Používa rôzne aktivizujúce metódy, aspoň raz do roka projektové vyučovanie, kde žiaci dostávajú výzvu spojenú s reálnym životom. Na hodinách diskutujú, riešia problémy, učia sa kritickému mysleniu. Využíva vzájomné učenie podľa Jigsaw stratégie. Pozýva odborníkov z praxe na prednášky, formou Skype zapája aj zahraničných mentorov. Hotelová akadémia sa stala vďaka jej nasadeniu Podnikateľskou školou roka, ocenenie prebrala na pôde parlamentu v Bruseli.

Spolupracuje s organizáciou Junior Achievement Slovensko. Okrem toho, že na škole učí ich programy, bola dlhoročnou školiteľkou programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Je ambasádorkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Prednáša na medzinárodných konferenciách, za posledných 5 rokov vyškolila zhruba 6000 učiteľov počas online a prezenčných kurzov a seminárov.

Ľubica Noščáková (46)
Učiteľka prvého stupňa na CZŠ Narnia v Bratislave.


Zažila socialistický školský systém a vedela, že raz bude úplne iným typom učiteľky, ako boli jej učitelia v tých časoch. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne. Jej srdcovkou je inkluzívne vzdelávanie, vďaka čomu má vždy plnú triedu jedinečných detí. Verí, že poslaním učiteľa je prepájať ľudí cez poznanie a tvoriť tak mosty od mikrosvetov každého z nás až ku spoluzodpovednosti za náš spoločný svet. Preto vytvára príležitosti, aby sa jej žiaci v rámci rôznych aktivít stretávali s deťmi z iných prostredí a so seniormi. Neučí deti pre život, miesto toho s nimi žije priamo v triede aj mimo nej.

Zaviedla ,,daltonské štvrtky“, ktorými chce žiakom dať dostatok slobody pri práci, zároveň ich učiť zodpovednosti, schopnosti pracovať tímovo, ale aj samostatne. Hodnotí netradične, autenticky, s dôrazom na to, aby deti mohli byť zodpovedné za svoje učenie a aby každý mohol zažiť úspech. Slovenský jazyk a literatúru učila zážitkovo- počas jedného roka s deťmi napísali a vydali knihu, posolstvom ktorej je presne to, čím s deťmi žijú – cesta, akou sa dá naučiť vidieť svet očami a srdcom niekoho iného a deliť sa o poznanie. Je spolutvorcom metodiky detského podnikateľského inkubátora, ktorý je k dispozícii aj ostatným učiteľom. Vytvorila, cez granty finančne zabezpečila a zrealizovala už viac ako 50 vzdelávacích projektov. Jej mikroprojekt Rodičia vítaní je dôkazom toho, že aj rodičia sa môžu stať súčasťou školy spolu s dieťaťom a ukazuje rôzne cesty, ako na to.

Spolupracuje s Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie, v spolupráci s ktorým momentálne realizuje projekty Sídliskový Ekosvet (príbeh stromu) a Ekohuncútstva, v ktorom budú môcť deti robiť vlastné mikroprojekty na zlepšenie sveta.

Monika Podolinská (46)
Učiteľka primárneho vzdelávania na Základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke.


Zamerala sa na vzdelávanie rómskych žiakov, lebo cíti, že práve im vie a chce pomáhať. Za úspech považuje to, že deti chodia do školy rady, že majú zlepšenú dochádzku a napredujú. Chce sprostredkúvať poznanie a zážitky, ktoré určitým spôsobom posilňujú identitu rómskych žiakov, hrdosť na ich históriu, kultúru, tradície a jazyk.

Spoločne s deťmi vytvorila viacero publikácií ako Muránska Dlhá Lúka očami žiakov, Žijeme medzi vami alebo Slovensko – rómsky šlabikár. Aj tieto aktivity prispeli k tomu, že škola začala spolupracovať s organizáciami ako sú Unicef, Nadácia Pontis, Via Iuris, Aliancia Fair-play. Vďaka tomu žiaci spoznávajú osobnosti verejného života.

Tento rok založila pri škole Detský klub, ktorého zámerom je komplexné neformálne vzdelávanie detí od raného veku v inšpirujúcom prostredí spolu s rodinou. Za svoje nasadenie získala Bielu vranu – ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu.


Noemi Ráczová (46)
Učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach.


Myslí si, že k úspechu si prispievajú žiaci sami, avšak túto cestu sa im snaží ako učiteľka uľahčiť. Snaží sa, aby sa mohli žiaci do procesu výučby aktívne aj kreatívne zapojiť, aby si stanovili nielen ciele, ale aj kroky, ktoré k nim vedú. Učiteľ má byť podľa nej osobou, ktorá posúva, núti žiaka zamyslieť sa, aby mohol prehodnotiť svoje správanie aj vedomosti.

Vymyslela súťaž Grafický duel, v ktorej sa žiaci realizujú na verejnosti. Spoluvytvárala nový odbor Digitálna maľba – koncept art, vytvorila učebnicu a pracovný zošiť k predmetu InDesign, na škole zaviedla predmet Odborná angličtina. Pre žiakov organizuje besedy s odborníkmi z rôznych oblastí.

S kolegami sa snažia školu neustále modernizovať, k čomu prispievajú spolupráce s inými strednými školami, ale aj organizáciami, či firmami – napríklad s Pixel Federation, ktorá vyvíja počítačové hry. Popritom ilustruje a vytvára rozprávkové knihy a spolupracuje so slovenskými aj zahraničnými vydavateľstvami. Kniha Oscara Wilda Šťastný princ, dostala vďaka jej ilustráciám v roku 2015 titul Najkrajšia a najlepšia detská kniha jesene 2015.

Zuzana Tkáčová (41)
Učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach.


Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEM (informatické, prírodné a technické vedy). Na škole zaviedla Informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu), podujatie plné IT workshopov a prednášok. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat, je pre ňu kľúčová. Aj vďaka jej nasadeniu tvoria dievčatá na gymnáziu viac než tretinu maturantov z informatiky, čo predstavuje na Slovensku najvyšší podiel.

Zameriava sa na aktívne techniky vyučovania, bádateľsky orientovanú výučbu, problémové a projektové vyučovanie, ktorých súčasťou je aj využívanie najnovších digitálnych technológií. Venuje sa aj učiteľom - prednáša, pôsobí ako lektorka a vedie kluby učiteľov informatiky. Taktiež robí popularizáciu nanotechnológií vo výučbe prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ - je autorkou metodických materiálov pre učiteľov a putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta.

Pre občianske združenie Aj Ty v IT vedie programátorské workshopy pre dievčatá z košických ZŠ a SŠ s cieľom podpory motivácie pre IT a technické odbory. Za inovatívne prístupy ju ocenili v Bruseli, uspela v súťaži Microsoftu o najlepšie projektové vyučovanie, získala cenu Slovak Telecom za implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovania.
Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR