Podmienky predkladania dokumentov o vzdelávaní sa upravia

TASR, 12. októbra 2017 14:17

Vynovený zákon upraví aj uznávanie dokladov o vzdelávaní v oblasti zdravotníctva získaných v tretích krajinách, ako i podmienky doplňujúcich skúšok.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Úprava predkladania a uznávania dokumentov o vzdelávaní. To je cieľ novely zákona o uznávaní dokladov a odborných kvalifikácií z dielne ministerstva školstva, ktorú dnes 105 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.
Plénum Národnej rady SR (NR SR) počas rokovania mimoriadnej, 61. schôdze v Bratislave, 11. februára 2016. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Novela zákona v nadväznosti na aplikačnú prax reaguje na potrebu spresnenia niektorých aspektov uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií v Slovenskej republike. Právnou normou sa tiež zavádza možnosť uloženia kompenzačných opatrení aj pri uznávaní odbornej kvalifikácie.

Vynovený zákon upraví aj uznávanie dokladov o vzdelávaní v oblasti zdravotníctva získaných v tretích krajinách, ako i podmienky doplňujúcich skúšok. Zefektívniť sa má aj proces konania a rozhodovania o uznaní odbornej kvalifikácie na základe podmienok definovaných zákonom o živnostenskom podnikaní.

Plénum zároveň vyslovilo súhlas s Dohodu o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie (EMBL). Slovensko sa chce stať jeho trvalým členom. Podľa ministerstva školstva táto inštitúcia patrí medzi svetových lídrov vedy a výskumu v oblasti prírodných vied. SR bola doteraz tzv. perspektívnym členom. Trvalým členstvom získame prístup do všetkých laboratórií v rámci EMBL, ako aj hlas v Rade EMBL.

"Medzi hlavné dôvody pristúpiť k Dohode o zriadení EMBL je možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých centier, ktorá nemá analógiu v SR. Riadne členstvo umožní priamy prístup na zariadenia EMBL," argumentuje rezort školstva. Rovnako doktorandi budú mať možnosť absolvovať štúdium v niektorej z 85 skupín pôsobiacich v EMBL centrách. „Absolventi takéhoto štúdia majú jedinečnú pozíciu pre ďalší vedecký rast, nielen pre kvalitnú vedeckú výchovu, ale získanie množstva medzinárodných kontaktov, bez ktorých je úspešné pôsobenie v európskej vede veľmi ťažké," dodalo ministerstvo v dokumente.

Téma TASR