Po stopách minulosti: Výchova učňovského dorastu v Starej Turej

Vtedy.sk/Školský servis, 14. februára 2018 11:30

Prenesme sa spolu v čase do roku 1981.

Bratislava 14. februára (SkolskyServis.sk) - Na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Starej Turej, ktoré vychováva kvalifikovaný robotnícky dorast pre koncernový podnik Chirana, realizujú projekt rozvoja čs. výchovnovzdelávacej sústavy novokoncipovaním učebných odborov.

Žiaci štvorročného štúdia s maturitou v profesii mechanik-nastavovač Dušan Tkáč/vľavo/ a Štefan Matula počas merania v elektrotechnickom laboratóriu Foto: TASR


Od začiatku tohto školského roku je zavedené trojročné štúdium v profesii obrábač kovov. Vedomosti v ňom nadobúda 154 budúcich frézarov, sústružníkov a vŕtačov. Štvorročné štúdium s maturitou sa uskutočňuje v profesiách mechanik- nastavovač a mechanik -elektroník. Tieto odbory študuje 236 chlapcov a dievčat.
Pedagogickému zboru učilišťa slúžia na skvalitňovanie výučby odborné učebne a laboratóriá, ako sú napríklad elektrotechnické, strojárske a fyzikálno-chemické laboratóriá. Tieto učitelia dopĺňajú svojpomocne vyrobenými učebnými pomôckami.Foto: Š. Puškáš 5.2.1981

Téma TASR