Po stopách minulosti: Výchova budúcich kuchárov a čašníkov

Vtedy.sk/Školský servis, 22. novembra 2017 9:38

Prenesme sa spolu v čase do roku 1973.

Majsterka odborného výcviku pre stolovanie Anna Madagová vysvetľuje učňom a učniciam postup pri správnom stolovaní. Foto: A. Haščák 8. 11. 1973 Foto: Archív TASR


Prešov 22. novembra (Vtedy.sk) - Jedinou školou na Slovensku, ktorá vychováva budúcich kuchárov a čašníkov v 5-ročnom štúdiu, ukončenom maturitou, je odborné učilište Zväzu slovenských spotrebných družstiev v Prešove.
V tomto školskom roku po prvý raz oddelili štúdium kuchárstva od čašníctva a vytvorili dve špecializácie. V škole sa učí 327 žiakov a budúci rok ju opustí prvých 96 absolventov.

Učilište, ktoré navštevujú žiaci z celého Slovenska, má špeciálne jazykové triedy, chemické a osobitné učebne pre stolovanie. V reštaurácii Mladosť si žiaci v praxi overujú svoje vedomosti.

Učnica pracuje pod dozorom majsterky odborného výcviku pre stolovanie Anny Madagovej.Foto: A. Haščák 8. 11. 1973 Foto: Archív TASR


Čašníčka - učnica prvého ročníka Marta Šafránková pri obsluhe hostí.Foto: A. Haščák 8. 11. 1973 Foto: Archív TASR


Majster odborného výcviku pre technológiu Ján Chovan sleduje prácu žiakov Anny Lorkovej, Emílie Zámbovej a Jozefa Rusnáka.Foto: A. Haščák 8. 11. 1973 Foto: Archív TASR


Učeň prvého ročníka v praxi skúša svoje čašnícke umenie v reštaurácii Mladosť, ktorá patrí k učilišťu.Foto: A. Haščák 8. 11. 1973 Foto: Archív TASR

Téma TASR