Po stopách minulosti: Stredné odborné učilište elektrotechnické BEZ

Vtedy.sk/Školský servis, 10. januára 2018 12:09

Prenesme sa spolu v čase do roku 1989.

Učiteľ Jaroslav Drapák, so žiakmi druhého ročníka odboru mechanik strojov a zariadení, na hodine elektrického merania Foto: Archív TASR


Bratislava 10. januára (SkolskyServis.sk) - Stredné odborné učilište elektrotechnické BEZ v Bratislave pripravuje svojich žiakov na robotnícke povolania v modernej škole vybavenej najnovšou didaktickou technikou a modernými technologickými zariadeniami v dielňach.

Takmer polovica žiakov sa učí v 4-ročnom učebnom odbore s maturitou. Najlepší žiaci z ostatných učebných odborov môžu tiež nadobudnúť úplne stredné vzdelanie s maturitou. Absolventov učilišťa zaraďujú na pracoviská jednotlivých závodov v Bratislave podľa ich špecializácie.

Učiteľ Jaroslav Drapák, so žiakmi druhého ročníka odboru mechanik strojov a zariadení, na hodine elektrického meraniaM. Borodáčová 11. 1. 1989 Foto: Archív TASR


Pohľad na budovu SOUE BEZ v BratislaveM. Borodáčová 11. 1. 1989 Foto: Archív TASR


Učiteľka Anna Bačíková v odbornej učebni výpočtovej techniky so žiakmi odboru mechanik elektronických zariadeníM. Borodáčová 11. 1. 1989 Foto: Archív TASR


Učiteľka Anna Bačíková v odbornej učebni výpočtovej techniky so žiakmi odboru mechanik elektronických zariadeníM. Borodáčová 11. 1. 1989 Foto: Archív TASR


Zľava Peter Dávid a Roman Šrámek, učni druhého ročníka odboru mechanik elektronických zariadení, na hodine výpočtovej techniky s učiteľkou Annou BačíkovouM. Borodáčová 11. 1. 1989 Foto: Archív TASR

Téma TASR