Po stopách minulosti: Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislave

Vtedy.sk/Školský servis, 17. marca 2018 10:00

Prenesme sa spolu v čase do roku 1979.

Bratislava 17. marca (SkolskyServis.sk) - Polstoročie vzniku oslavuje v tomto roku Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislave. Jej poslaním je vychovávať mladých výtvarníkov, schopných tvorivo prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne nášho životného prostredia.

Pohľad do oddelenia kamenosochárstva. Foto: TASR


Škola má v súčasnosti za úlohu vychovávať umeleckopriemyselných návrhárov, ktorí vytvárajú vzory pre priemyselnú výrobu, dotvárajú estetické a úžitkové vlastnosti výrobkov. Na budúce povolanie sa v štvorročnom štúdiu na SUPŠ pripravuje bezmála 300 žiakov v siedmych oddeleniach.

Mladí aranžéri a fotografi nachádzajú uplatnenie hlavne v podnikových propagačných oddeleniach. Domy osvety zamestnávajú grafikov, ktorí však môžu pracovať i ako technickí redaktori a návrhári obalov. Absolventi oddelenia keramiky, drevorezby a kamenárstva tvoria buď samostatne alebo pre podnik Dielo. Ako návrhári pôsobia zase v podnikoch a závodoch textilného a odevného priemyslu absolventi oddelenia textilu.Foto: M. Borodáčová 2. 3. 1979

Téma TASR