Po stopách minulosti: Škola pre telesne postihnutých v Bratislave

Vtedy.sk/Školský servis, 8. apríla 2017 8:00

Rok 1988.

Pohľad do interiérov ZŠ cez prestávkuM. Borodáčová 18. 3. 1988 Foto: Archív TASRBratislava 8. apríla (SkolskyServis.sk) - Na Mokrohájskej ulici v Bratislave je materská škola, základná škola a gymnázium pre telesne postihnutú mládež, ktoré slúžia svojmu humánnemu účelu už 20 rokov.
Do komplexu patrí aj rehabilitačné a liečebné oddelenie a internát. Materská škola má tri, základná 18 a gymnázium 6 tried, v ktorých je vyše 400 žiakov z oblasti Západoslovenského a časti Stredoslovenského kraja.
O správnu výchovu a zdravie telesne postihnutej mládeže sa stará 70 učiteľov a vychovávateľov, dvaja lekári a desať rehabilitačných pracovníkov. Škola je vybavená najmodernejšími učebnými pomôckami. Mládež má k dispozícii dva kryté bazény a telocvičňu. Menší bazén slúži na rehabilitačné účely.

Voľný čas telesne postihnuté deti využívajú v rôznych záujmových krúžkoch. Veľkému záujmu sa tešia hlavne športové a hudobné krúžky.


Téma TASR