Po stopách minulosti -Prax gymnazistov z Vazovovej v Tesle Bratislava

Vtedy.sk/Školský servis, 26. mája 2018 9:00

Prenesme sa spolu v čase do roku 1982.

Žiak Gabriel Fedorko balí rádioprijímač P. Neubauer 13. 5. 1982 Foto: Archív TASR


Bratislava 26. mája (SkolskyServis.sk) - Polytechnický a pracovný charakter gymnázií výrazne ovplyvňuje aj ich zbližovanie s výrobnou praxou. Nasledovania hodným príkladom v tomto smere je dohoda o zabezpečovaní prevádzkovej praxe medzi koncernovým podnikom Tesla Bratislava a Gymnáziom na Vazovovej ulici v Bratislave. Počas desiatich pracovných dní praxujú gymnazisti 3. ročníka, študijných odborov základy elektrotechniky a základy ekonomiky a organizácie v prevádzkach montáží a zostáv skriniek rádioprijímačov, HIFI prijímačov a elektrotechnických kalkulačiek.

Prevádzková prax v rozsahu 30 hodín sa uskutočňuje pod dohľadom odborníkov závodu Tesla a podľa pokynov a požiadaviek odborných učiteľov. Prax je spojená aj s exkurziou po závode a poučením o bezpečnosti a ochrane zdravia v jednotlivých prevádzkach. Žiaci sa tak nielen oboznámia s pracovným prostredím výrobného podniku, ale majú možnosť získať pracovné skúsenosti, čo môže ovplyvniť ich výber povolania v budúcnosti.
P. Neubauer 13. 5. 1982

Téma TASR