Po stopách minulosti - Poľnohospodárska technická škola v Pruskom

TASR, 16. mája 2018 9:22

Prenesme sa spolu v čase do roku 1964.

Na hodine anatómie. Riaditeľ školy Michal Fotta vysvetľuje žiakom anatómiu včely Foto: Archív TASR


Bratislava 16. mája (SkolskyServis.sk) - Stredná poľnohospodárska technická škola v Pruskom, okres Považská Bystrica, ktorá vychováva odborníkov pre smer pestovateľstvo-chovateľstvo, oslávi v tomto roku 10. výročie svojho založenia. Za toto obdobie opustilo školu vyše 350 absolventov.

Žiaci druhého ročníka v biologickom laboratóriu pri práci s mikroskopmi Foto: Archív TASR


Škola má 220 ha pôdy, kde si žiaci prakticky overujú teoretické vedomosti. Svoj voľný čas využívajú vo viacerých záujmových krúžkoch.

Hudobný krúžok žiakov, ktorý vedie vychovávateľ Ján Ruman Foto: Archív TASR


Dramatický krúžok žiakov školy poznajú nielen v Pruskom, ale aj v okolitých obciach. V týchto dňoch pripravujú za réžie riaditeľa školy M. Fottu veselohru Inkognito od Jána Palárika. Foto: Archív TASR


Dievčatám je tu tiež veselo a v hudobnom krúžku si zahrajú ako chlapci. Vedúcim krúžku je vychovávateľ Ján Ruman. Foto: Archív TASR


Foto: 4.5. 1964

Téma TASR