Piataci dosiahli v testovaní z matematiky 59,3 %, zo SJ 58,4 %

TASR, 31. januára 2019 13:39

Vyplýva to z vyhodnotenia výsledkov Testovania 5-2018.

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Drozd


Bratislava 31. januára (TASR) – Do celoslovenského testovania piatakov sa 21. novembra 2018 zapojilo 46.360 žiakov na 1487 základných školách, počas ktorého dosiahli priemerne v teste z matematiky 59,3 percenta a zo slovenského jazyka a literatúry 58,4 percenta. Vyplýva to z vyhodnotenia výsledkov Testovania 5-2018, o ktorom TASR informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné. "Najlepšie výsledky z testu z matematiky a z testu zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z bratislavských škôl. Žiaci zo škôl z centra Košíc majú v oboch predmetoch porovnateľné výsledky ako žiaci zo škôl v Bratislave," uviedlo ministerstvo školstva. Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota a Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl. "Rozdiel medzi výsledkami žiakov v okrese Bratislava I (73,8 percenta) a okrese Gelnica (38 percent) je v matematike takmer 36 percentuálnych bodov, čo zodpovedá 11 úlohám testu," priblížil rezort školstva.

Podľa liberálov Testovanie 5 opäť potvrdilo značné regionálne rozdiely na Slovensku, ktoré naznačujú, že v oblastiach s vyšším príjmom a zamestnanosťou sa žiakom darí lepšie ako v oblastiach, kde je nižšia priemerná mzda a vyššia nezamestnanosť.

Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer. "Výsledky žiakov z neplnoorganizovaných, teda málotriednych škôl boli štatisticky významne horšie než na plne organizovaných školách. Rozdiel medzi nimi bol okolo desať percentuálnych bodov v oboch predmetoch, čo zodpovedá trom úlohám v teste," uviedlo ministerstvo školstva.

Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni dosiahli žiaci v teste z matematiky najvyššiu úspešnosť v úlohách z prvého tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. "Najmenej úspešní boli v riešení aplikačných úloh. Úlohy z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, kombinatorika, dôvodenie a dôkazy, či už s výberom odpovede, alebo tvorbou odpovede, boli pre žiakov náročné," priblížilo ministerstvo.

V teste zo slovenčiny boli pre piatakov problematické prevažne otvorené úlohy, kde mali žiaci napísať krátku odpoveď. "Náročnou pre nich bola najmä úloha zo zložky Komunikácia a sloh zameraná na určenie slohového útvaru podľa charakteristických znakov krátkej ukážky, a tiež úlohy zamerané na určovanie gramatických kategórií zo zložky Jazyk a komunikácia," doplnil rezort školstva.

Piataci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Z celkového počtu piatakov bolo testovaných aj 3299 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Na testovaní sa zúčastnilo aj 2041 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 cudzincov.


Vyhodnotenie výsledkov Testovania 5-2018 na celoslovenskej úrovni:

• Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 59,3 %. Porovnateľné výsledky dosiahli žiaci aj v teste zo slovenského jazyka a literatúry, priemerná úspešnosť bola 58,4 %. Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné.

• Najlepšie výsledky z testu z matematiky a z testu zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z bratislavských škôl (okresy BA I, BA II, BA III, BA IV, BA V).

• Žiaci zo škôl z centra Košíc (okresy KE I, KE III, KE IV) majú v oboch predmetoch porovnateľné výsledky ako žiaci zo škôl v Bratislave.

• Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl.

• Rozdiel medzi výsledkami žiakov v okrese BA I (73,8 %) a okrese Gelnica (38,0 %) je v matematike takmer 36 percentuálnych bodov, čo zodpovedá 11 úlohám testu.

• Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer.

• Výsledky žiakov z neplnoorganizovaných (málotriednych) škôl boli štatisticky významne horšie než na plnoorganizovaných školách. Rozdiel medzi nimi bol okolo 10 percentuálnych bodov v oboch predmetoch, čo zodpovedá 3 úlohám v teste. Tento rozdiel nie je vecne významný. (Rozdiel medzi výsledkami týchto skupín škôl zostáva stabilný na úrovni cca 10 percentuálnych bodov a nemenil sa počas posledných 3 ročníkov celoslovenského Testovania 5 v období 2016 - 2018).

• 2 041 testovaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pochádza zo 63 okresov Slovenska (čo predstavuje približne 80 % zo všetkých okresov SR). Len v 16 okresoch z celkového počtu 79 okresov Slovenska nebol evidovaný ani jeden žiak 5. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia.

• Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 22,9 %, kým žiaci bez sociálneho znevýhodnenia dosiahli priemernú úspešnosť 60,9 %. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vedia z matematiky približne jednu tretinu toho, čo vedia žiaci z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia.

• Analýzy výsledkov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poukazujú napr. na to, že správne odčítať prechodom cez desiatky vie štvrtina žiakov tejto skupiny. O niečo viac než polovica žiakov tejto skupiny zvládla bezchybne vynásobiť čísla v slovnej úlohe z kontextu reálneho života. Vážne problémy mali títo žiaci pri riešení úloh so stĺpcovým grafom a s priestorovou orientáciou v geometrii. V úlohách zo slovenčiny viac ako polovica tejto skupiny žiakov dokázala odlíšiť vecný text od umeleckého, ale len tretina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázala správne určiť charakteristiku vecného textu podľa ukážky. Len 8 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázalo vypísať prirovnanie z ukážky básne v teste zo slovenčiny. Žiaci z tejto skupiny majú značné vedomostné nedostatky vo všetkých testovaných oblastiach. Veľmi náročným a problematickým sa pre nich stáva osvojovanie si nadstavbových znalostí a zručností z čitateľskej a matematickej gramotnosti, ak v matematike a slovenčine nemajú utvrdené základné učivo 1. stupňa ZŠ.

• Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni dosiahli žiaci v teste z matematiky najvyššiu úspešnosť v úlohách z prvého tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. Najmenej úspešní boli v riešení aplikačných úloh. Úlohy z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, kombinatorika, dôvodenie a dôkazy, či už s výberom odpovede, alebo tvorbou odpovede, boli pre žiakov náročné.

• V teste zo slovenčiny boli pre piatakov problematické prevažne otvorené úlohy, kde mali žiaci napísať krátku odpoveď. Náročnou pre nich bola najmä úloha zo zložky Komunikácia a sloh zameraná na určenie slohového útvaru podľa charakteristických znakov krátkej ukážky, a tiež úlohy zamerané na určovanie gramatických kategórií zo zložky Jazyk a komunikácia.

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ organizačne, metodicky a odborne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ.

Viac informácií a analýz výsledkov Testovania 5 – 2018 nájdete v tomto dokumente https://www.nucem.sk/dl/4061/Tla%C4%8Dov%C3%A1%20spr%C3%A1va_T5_2018.pdf zverejnenom na novom webovom sídle NÚCEM.
Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR