Pedagógovia budú hovoriť o skúsenostiach z výučby geografie

TASR, 20. apríla 2017 8:49

O skúsenostiach z teórie a praxe vyučovania geografie budú dnes pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl hovoriť na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.

Ilustračné foto Foto: TASRBanská Bystrica 20. apríla (TASR) - O skúsenostiach z teórie a praxe vyučovania geografie budú dnes pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl hovoriť na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied UMB organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Školská geografia – súčasnosť a perspektívy.

"Časť konferencie bude vyhradená aj praktickým ukážkam efektívnych metód vyučovania geografie vo forme workshopov," informovala Bohuslava Gregorová z katedry geografie a geológie. Pôjde napríklad o nové technológie vo vyučovaní, bádateľsky orientované vyučovanie geografie, geografické didaktické hry, geografické vychádzky či prezentáciu didaktických pracovísk.

Obsahom konferencie bude podľa Gregorovej problematika školskej geografie, jej reformy, zhodnotenie obsahu a foriem vzdelávania v predmete geografia v súčasnosti, návrhy prvkov nového motivujúceho a v praktickom živote využiteľného geografického vzdelávania na základných i stredných školách a príprava budúcich učiteľov geografie.
Téma TASR