OZ Divé maky zorganizovalo stretnutie mladých rómskych lídrov

TASR, 22. septembra 2017 13:11

Občianske združenie Divé maky prvýkrát vo svojej histórii zorganizovalo mládežnícku zahraničnú výmenu.

Bratislava 22. septembra (TASR) – Koncom augusta sa v Bratislave stretli angažovaní mladí Rómovia z Bulharska, Litvy, Maďarska, Nórska a Slovenska.
Návšteva zahraničných hostí, ktorú zorganizovalo OZ Divé maky pre budúcich rómskych lídrov v rámci svojho štipendijného programu po prvýkrát vo svojej histórii Foto: OZ Divé maky

Stretnutie bolo súčasťou projektu Mladí rómski lídri, v rámci ktorého iniciatívni štipendisti vedú workshopy v školách a pomáhajú rómskym deťom ako ich pozitívne vzory motivujúce ich k práci na sebe a svojej budúcnosti. "Prostredníctvom vzdelávacej mobility chceme podporiť účasť mladých Rómov na demokratickom živote v Európe, uplatnenie na trhu práce, podporiť ich jazykové schopnosti, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu. Dôležitou súčasťou takejto medzinárodnej výmeny je ich vzájomné interkultúrne pôsobenie," uviedla členka správnej rady OZ Mária Potočárová.

V rámci svojho pobytu a zahraničnej výmeny pod názvom Crossing own borders (Prekonávajúc hranice) mladí lídri z jednotlivých krajín pripravili program na každý deň. "Slováci zorganizovali prezentáciu spojenú s ochutnávkou tradičných slovenských jedál, Nóri pripravili súťaže a nácvik tanečných choreografií, mladí Litovčania upútali hudobným predstavením a workshopmi. Bulhari očarili krásnymi tradičnými krojmi a folklórnym vystúpením a maďarská skupina predstavila svoje tradičné jedlá a národnú kultúru," spresnila zástupkyňa OZ Divé maky.
Návšteva zahraničných hostí, ktorú zorganizovalo OZ Divé maky pre budúcich rómskych lídrov v rámci svojho štipendijného programu po prvýkrát vo svojej histórii Foto: OZ Divé maky

Mladí lídri sa zúčastnili i na tohtoročnom festivale Cigánsky bašavel, ktorý bol opäť prehliadkou šikovnosti mladých Rómov a prezentáciou rómskych tradícií a kultúry. Navyše sa prostredníctvom dobrovoľnej zbierky podarilo na festivale vyzbierať takmer 525 eur. "Využijeme ich pre naše rómske deti, ktoré nemajú svojich darcov alebo im peniažky nestačia. Z týchto zdrojov im financujeme náklady na štúdium ako internát, stravné, cestovné, školské pomôcky, mentoring, réžiu hudobného nástroja a pod.," ozrejmila Potočárová.

Návšteva zahraničných hostí, ktorú zorganizovalo OZ Divé maky pre budúcich rómskych lídrov v rámci svojho štipendijného programu po prvýkrát vo svojej histórii Foto: OZ Divé maky


Návšteva zahraničných hostí, ktorú zorganizovalo OZ Divé maky pre budúcich rómskych lídrov v rámci svojho štipendijného programu po prvýkrát vo svojej histórii Foto: OZ Divé maky


Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR