Osem duál pointov slúži ako informačný zdroj o duálnom vzdelávaní

TASR, 24. septembra 2018 6:30

Osem duál pointov, ktoré sú umiestnené v jednotlivých regiónoch Slovenska, plní svoju úlohu.

Bratislava 24. septembra (TASR) – Ako pre TASR uviedol Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ide o regionálne zastúpenia, ktoré oslovujú zamestnávateľov a školy, aby im sprostredkovali všetky potrebné informácie o výhodách duálneho vzdelávania, a následne ich sprevádzajú celým procesom vstupu do systému od získania osvedčení až po vytvorenie konkrétnych učebných a študijných miest.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler navštívil Súkromné stredisko praktického vyučovania a duálneho vzdelávania BSH-Michalovce Foto: TASR

Duál pointy podľa Kurtanského vytvárajú jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájajú základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste. "Pre zamestnávateľov slúži duál point ako poradné miesto, kde ich regionálni koordinátori sprevádzajú celým procesom vstupu do systému duálneho vzdelávania (SDV)," skonštatoval Kurtanský. Pomáhajú im napríklad identifikovať študijný alebo učebný odbor, v ktorom majú záujem poskytovať praktické vyučovanie v SDV, skontaktovať sa so strednou odbornou školou, ktorá má dané odbory zaradené v sieti, spracovať duálnu zmluvu medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, pripraviť ponuku učebných miest pre zverejnenie na webových stránkach či zabezpečiť účasť a propagáciu zamestnávateľa na rodičovských združeniach na základných školách. Rovnako duál pointy dokážu vybrať vhodných žiakov do SDV, vystaviť potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave pre žiaka v tomto systéme a pripraviť učebnú zmluvu medzi žiakom a zamestnávateľom.

"Rodičom a žiakom, ktorí navštívia duál point, pomáhame identifikovať odbor, v ktorom má žiak záujem študovať. Zároveň im poskytneme zoznam zamestnávateľov, ktorí poskytujú praktické vyučovanie v SDV, a zoznam stredných odborných škôl, ktoré daný odbor vyučujú. V prípade, že sa žiak rozhodne, náš koordinátor ho skontaktuje s vybraným zamestnávateľom, u ktorého následne absolvuje výberové konanie," priblížil Kurtanský. Okrem toho sa v priestoroch duál pointov organizujú stretnutia zamestnávateľov s výchovnými poradcami, zamestnávateľov navzájom, kde si vymieňajú skúsenosti s aplikáciou SDV, ale aj zamestnávateľov so strednými odbornými školami.


Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR