Ornamentálna mapa Slovenska vo Vajnoroch

Školský servis, 24. júna 2018 8:05

„Aj malý národ môže byť veľký. Svojou kultúrou a vzdelanosťou. J. A. Komenský

Bratislava 24. júna (SkolskyServis.sk) - Vo Vajnoroch v Parku pod lipami sa uskutoční v utorok 26. júna od 9.00 hodine oficiálne vyhlásenie slovenského rekordu v maľovaní ornamentov. Toto výnimočné podujatie je vyvrcholením projektu „Ornamentálna mapa Slovenska", ktoré je súčasťou medzinárodného integračného projektu „Ornamentálna mapa sveta" ("Ornamental Map of the World"), ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. Je to výtvarný projekt pre materské, základné a stredné školy, pričom hlavným subjektom je školská trieda. Na podujatie sú pozvané všetky základné školy z Bratislavy a a jej blízkeho okolia. Deti budú spolu so svojimi učiteľkami podľa predlôh, ktoré im pri prezentácii poskytneme, kresliť alebo vyfarbovať Vajnorský ornament, ktorý je od novembra 2016 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, alebo vyfarbovať tzv. Maľované ohnisko. Tieto práce budú prirátané k ostatným ornamentom z celého Slovenska a tiež budú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov.

Foto:


Súčasťou podujatia bude aj prezentácia Vajnorského ornamentu. Všetci ho budú môcť obdivovať nielen na fotografiách a na starodávnych vyšívaných plachtách, ale aj na fasáde štítu Domu kultúry Vajnory a na ľudovoumeleckých dielach a výrobkoch súčasných vajnorských ľudových umelkýň Kristíny Rožňovcovej a Eriky Surányiovej Berenčiovej.

V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa do tak úžasného medzinárodného výtvarného projektu zapojilo až 20 školských kolektívov – zo Základnej školy Kataríny Brúderovej 6 tried a 7 oddelení školského klubu a 7 tried zo Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II. Deti našich základných škôl Vajnorský ornament kreslili, maľovali a vyfarbovali, a dnes sa tešíme z veľkého množstva pekných výtvarných prác, ktoré sa taktiež 26. júna 2018 prirátajú k ostatným ornamentom z celého Slovenska a tiež budú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov.

Z výtvarných prác, ktoré vytvorili deti, sme vybrali tie najzaujímavejšie, najtypickejšie a najkrajšie a pripravili sme z nich výstavu Vajnorský ornament očami detí. Bude naozaj čo obdivovať. Deti sa budú môcť zapojiť aj do Školy tanca a zatancovať si typické vajnorské tance mazurku a japančardáš. Celé podujatie budú moderovať Katka Pokrivčáková a Miško Zeman s už známou drevenou bábkou Vajnorským širáčkom vo vajnorskom kroji.
Podujatie organizuje Občianske združenie Tatrín v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory a Občianskym združením Podobenka z Vajnor.

Ornament je základným prvkom miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú. Mapa tvorená ornamentami bude symbolizovať nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte.

Slovensko bolo v minulosti výnimočné svojou živou kultúrou. Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali od detstva až po starobu. Takmer všetci sa celý život venovali popri práci umeniu, kde veľmi často dosahovali z dnešného hľadiska profesionálnu úroveň. Každá „dolina“ si tak vytvorila originálny umelecký štýl, ktorý bol univerzálny - mali originálny odev, hudbu, architektúru,..... a ich základom bol práve - originálny ornament.

Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov „Krajina krásy“, a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú súčasťou každej našej obce na Google Maps.

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska“ po registrácii prebiehal v troch krokoch


1. krok: Kolektívna edukačná výtvarná hra "Maľované ohnisko".
Učiteľ obdržal pracovné materiály, ktorých súčasťou bola kolektívna výtvarná hra „Maľované ohnisko“. Výstupom bolo nádherné tradičné historické maľované ohnisko v reálnej veľkosti. Ohniskom bola nazývaná veľkoplošná maľba na starodávnej peci, ktorá mala mytologickú funkciu – ochraňovala rodinu. Fotografiu triedy pri hotovom „Maľovanom ohnisku" bolo treba poslať na mailovú adresu projektu tatrin@tatrin.sk. Tieto fotografie, ako účastnícke tablá sú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov a sú zverejnené na webstránke www.tatrin.sk

2. krok: Výskum - tvorba - reprezentácia
Žiaci v prvom kroku získali zručnosti v maľovaní ornamentov, ktoré mali zúročiť pri
výskume vo vlastnej obci/meste/regióne. Vyhľadávali predlohy (obrazy, obrusy, výšivky, kroje, fotografie, vyrezávané ozdoby,...), na ktorých sa nachádzajú tradičné ozdoby – ornamenty, typické pre ich obec/mesto/región. Každý žiak si svoj vlastný vybraný ornament namaľoval na hárok papiera (A4). Učiteľ mal všetky vymaľované hárky A4 poslať poštou na adresu združenia TATRÍN alebo naskenovať a poslať na tatrin@tatrin.sk. Aj tieto detské kresby sú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov. Popritom si celá trieda mala vybrať zo spoločnej tvorby jeden reprezentačný ornament, ktorý by mal prezentovať ich triedu/školu/obec/mesto. Ten bolo treba naskenovať alebo vyfotografovať a poslať na mail.adresu tatrin@tatrin.sk . Tento ornament by mal reprezentovať ich obec v súťaži "O najkrajší ornament" a na mape Slovenska. Uzávierka projektu zo strany škôl je 30.6.2018 a do tohto termínu sa dali práce posielať.

3. krok: Skompletizovanie ornamentálnej mapy
Následne s materiálom začnú pracovať umelci, skompletizuje sa tiež geografická mapa (Google Map) a vytvorí sa tím zo zapojených učiteľov, ktorí budú mať záujem participovať na veľkom medzinárodnom projekte.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR