OĽaNO chce novú kategóriu odborného zamestnanca – školského mediátora

TASR, 9. októbra 2018 11:43

V školskom systéme by mohla pribudnúť nová kategória odborného zamestnanca – školský mediátor.

Bratislava 9. októbra (TASR) – V školskom systéme by mohla pribudnúť nová kategória odborného zamestnanca – školský mediátor. Cieľom návrhu novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne poslancov opozičného hnutia OĽaNO je posilniť zdravé prostredie a medziľudské vzťahy v školách a školských zariadeniach, a to najmä z pohľadu správania sa jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu, aby sa predišlo napríklad šikane na školách. Zmeny v zákone predložili poslanci na októbrovú schôdzu parlamentu.

"Školský mediátor bude mať absolvovanú odbornú prípravu v rozsahu 200 hodín a získal osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora," uviedli poslanci OĽaNO v dôvodovej správe k návrhu novely zákona. Nový druh odborného zamestnanca v školskom prostredí by mal podľa nich "výrazne prispieť k zlepšeniu klímy v školách tým, že mediačnými zručnosťami dokáže eliminovať rôzne vzniknuté konflikty." Okrem toho podľa OĽaNO dokáže odstraňovať príčiny sociálnopatologických javov a svojou odbornou činnosťou realizovať primárnu prevenciu zavádzaním rovesníckej mediácie do škôl.
Ilustračné foto Foto: František Iván/TASR

Poslanci hnutia OĽaNO tvrdia, že podnetom na vypracovanie tohto návrhu zákona sú časté konflikty napríklad medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia, pričom často ide až o šikanu, ale tiež rôzne druhy tzv. sociálno-patologických javov. "Rovnako je podnetom správanie detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré vo vzájomných vzťahoch medzi sebou prejavujú často neúctu, dokonca sa neraz prikláňajú až k prejavom nenávisti, agresivity či násilia," uvádza sa v dôvodovej správe. Ako ďalej doplnilo OĽaNO, takto narušené vzťahy v školách a školských zariadeniach ovplyvňujú vzdelávanie a výchovu detí a žiakov negatívnym spôsobom.
Téma TASR