Ohlasy učiteľov na projekt „Moja prvá škola“ sú veľmi pozitívne

Školský servis, 10. novembra 2016 13:33

Učebné materiály používané vo výučbe na prvom stupni základných škôl v rámci projektu Moja prvá škola vnímajú učitelia ako prínosné pre ich učiteľskú prax.

Bratislava 10. novembra (SkolskyServis.sk) - Vyplýva to z prieskumu neziskovej organizácie EDULAB na vzorke 2 200 učiteľov zapojených do projektu. „Pozitívna spätná väzba od učiteľov svedčí o tom, že naša snaha poskytnúť im v rámci projektu čo najkvalitnejšie učebné materiály, ktoré im uľahčia výučbu, sa naplnila. To bolo našim cieľom a som rád, že sa nám tento cieľ podaril dosiahnuť“, uviedol na margo výsledkov prieskumu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

Projekt Moja prvá škola spája modernú metodickú príručku pre učiteľov s novým vzdelávacím portálom Kozmix.sk a jeho cieľom je obohatiť tradičnú výučbu na prvom stupni základnej školy o inovatívne metódy, formy a trendy.

Aké zaujímavé fakty odhalil prieskum?

Pri hodnotení využitia digitálneho portálu Kozmix.sk, ale rovnako aj metodickej príručky Moja prvá škola bol pozitívny ohlas vyjadrený takmer 100% úspešnosťou.
Vzdelávací portál KOZMIX.sk, obsahujúci stovky lekcií, animácií, digitálnych interaktívnych cvičení a pracovných listov vníma až 99,31% opýtaných ako prínosný pre prácu učiteľa. Pri hodnotení jeho pozitív učitelia uviedli, že žiakov práca s ním veľmi baví, je kvalitne vypracovaný a nechýba mu ani pekná grafika. Okrem toho portál označili za veľmi prehľadný, zábavný a užitočný pre svoju prácu na hodinách.
Rovnako pozitívne vnímajú učitelia aj metodickú príručku Moja prvá škola. Až 99,5% opýtaných učiteľov sa vyjadrilo, že z pohľadu využiteľnosti je príručka prínosná pre ich učiteľskú prax.

Projekt „Moja prvá škola“ odštartoval v máji tohto roka a doposiaľ sa doňho zapojilo 1 312 základných škôl z celého Slovenska, ktoré doň prihlásili viac ako 6 000 svojich učiteľov na prvom stupni.

Projekt organizuje Nezisková organizácia EDULAB, ktorá je zameraná na aplikáciu moderných informačno-komunikačných technológií do slovenských škôl. Odborným garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Foto:Téma TASR