O Cenu Jindřicha Halabalu sa uchádza 52 študentov - dizajnérov

TASR, 8. novembra 2017 12:57

Cena profesora Jindřicha Halabalu sa koná striedavo na Slovensku a v ČR už po 13. raz.

Zvolen 8. novembra (TASR) - Najlepší študentský projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2016/2017 v rámci ateliérovej tvorby, odmenia vo štvrtok 9. novembra v SNG na Zvolenskom zámku. Cena profesora Jindřicha Halabalu sa koná striedavo na Slovensku a v ČR už po 13. raz.

Ako pre TASR uviedla kurátorka Katarína Boborová, súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Halabala vo svojom diele intenzívne riešil otázky kultúry bývania a životného štýlu v spojitosti s hľadaním životnej filozofie. Svojím pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a interiéru. Prvý ročník študentskej súťaže bol vyhlásený v roku 2004 pri príležitosti 100. výročia narodenia Halabalu.

Odbornými garantmi súťaže a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova univerzita v Brne (párne ročníky).

V počiatkoch sa súťaž formovala ako československá a v 11. ročníku v roku 2015 sa otvorila aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie. V aktuálnom ročníku sa súťaže zúčastnilo 52 študentov s 54 prácami. Boli zastúpené práce zo šiestich univerzít a vysokých škôl, ktoré sa zaoberajú dizajnom.

Súťaž a prehliadku súčasného študentského dizajnu organizuje Katedra dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene.

Téma TASR