Krajskí poslanci chcú, aby NSK určil opatrenia na rozvoj školstva

TASR, 9. septembra 2018 7:25

Jediným konkrétnym krokom, ktorý zastupiteľstvo v súvislosti so stratégiou rozvoja školstva prijalo, bolo schválenie návrhu nezávislého poslanca Marcela Filagu.

Nitra 8. septembra (TASR) – Systém vzdelávania na stredných školách v Nitrianskom kraji musí reagovať na zmeny, ktoré vyvoláva rozvoj priemyslu a prílev nových investícií do regiónu. Vyplýva to z novej stratégie, ktorú vypracoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pre budúci školský rok 2019/2020.
ILustračné foto Foto: TASR

Dokument má určiť, ako sa bude školstvo v regióne rozvíjať v najbližšom období. Na svojom septembrovom rokovaní sa ním zaoberalo aj Zastupiteľstvo NSK. Viacerí poslanci stratégiu kritizovali. „Aj napriek dôležitosti vzdelávania a výzvam, ktorým školstvo v dnešnej dobe čelí, máme v rukách dokument, ktorý je vágny a bez konkrétnych opatrení a termínov,“ skonštatoval poslanec Daniel Balko z koalície SaS, OĽaNO, KDH, Šanca, OKS a NOVA.

Podľa jeho slov by mal kraj formulovať svoje ciele pri rozvoji školstva oveľa konkrétnejšie. „Akoby sme si neuvedomovali, že toto nie je všeobecná stratégia, ale je to stratégia na konkrétny školský rok a z tohto pohľadu sú tie konštatovania veľmi všeobecné. Sú tam formulácie takého typu, že budeme zosúlaďovať, prispôsobovať, budeme zvyšovať počty tried. Ale keď schvaľujeme opatrenia na jeden konkrétny rok, tak tam nepotrebujem mať 28 dlhodobých stratégií, ale niekoľko konkrétnych riešení o tom, že tento rok urobíme to alebo ono. A takéto tam nič nie je,“ zdôraznil Balko.

Podľa jeho slov je správne, že sa NSK snaží reagovať na spoločenské zmeny a všíma si napríklad aj potrebu podpory rodičovskej výchovy či hrozbu extrémizmu. „Ale stratégia opäť neprináša žiadny konkrétny návrh, napríklad, že zvýšime počet hodín etiky. Je tam poukázané na v súčasnosti veľmi aktuálny problém extrémizmu a nárastu intolerancie. Ale nie je tam pomenovaný jediný krok, ako tomu čeliť,“ dodal Balko. „Bolo by dobré, keby takýto dokument obsahoval konkrétne ciele a opatrenia, aby budúcnosť našich škôl bola jasná nielen nám poslancom, ale aj pracovníkom škôl a hlavne rodičom a žiakom,“ doplnil ho Ladislav Marenčák z rovnakého poslaneckého klubu.

Poslanci okrem iného žiadali, aby kraj v stratégii, ale aj v ďalších dokumentoch a všeobecne záväzných nariadeniach (VZN), presnejšie formuloval svoje opatrenia a orientačne stanovil napríklad aj odmenu pre študentov v duálnom vzdelávaní či konkrétnu pomoc pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Jediným konkrétnym krokom, ktorý zastupiteľstvo v súvislosti so stratégiou rozvoja školstva prijalo, bolo schválenie návrhu nezávislého poslanca Marcela Filagu, ktorý chcel, aby učitelia i žiaci boli finančne motivovaní k vyššej aktivite. Na základe jeho návrhu teraz Úrad NSK pripraví VZN, ktoré určí, akým spôsobom sa budú vyplácať dotácie pre študentov a pedagógov, ktorí sa zúčastnia na olympiádach a ďalších súťažiach. NSK na tento účel plánuje vo svojom rozpočte vyčleniť 150.000 eur ročne.Téma TASR