NRSR: Zmeny vo financovaní škôl sú v druhom čítaní

TASR, 14. júna 2017 13:04

Poslanci o zmene rokujú v zrýchlenom režime.

Minister školstva Peter Plavčan predložil v parlamente návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá má zaviesť spravodlivejší a adresnejší systém financovania. Foto: TASRBratislava 14. júna (TASR) - Zmeny pri mzdovom normatíve, poskytovaní finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy či novinky pri znížení administratívnej záťaže v školách sú v druhom čítaní. Poslanci tam totiž dnes poslali novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení z dielne ministerstva školstva. Poslanci o nej rokujú v zrýchlenom režime.

Podľa novely zákona zmeny čakajú napríklad príspevok na dopravu žiakov. Ten by po novom mali dostať aj žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať v jazyku národnostnej menšiny. Dnes, ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, peniaze na dopravu nedostane. Obec má totiž vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov a otvoriť triedu pre iný vyučovací jazyk.

Novinky čakajú aj mzdový normatív, teda finančné zdroje štátu na platy zamestnancov školy. Po novom sa pri jeho výpočte bude zohľadňovať dĺžka praxe pedagogických zamestnancov. Roky praxe môžu ovplyvniť výdavky na osobné náklady až do výšky 24 percent. V súčasnosti sa pri výpočte normatívu zohľadňuje len zaradenie zamestnancov do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či poberá zamestnanec kreditový príplatok nula percent, šesť percent alebo 12 percent.Rezort pripravil zmeny aj pri príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode. Po novom sa umožňuje poskytovať tento príspevok dvakrát na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia, teda gymnáziá a konzervatóriá. "Ide o spravodlivé nastavenie systému. Ak by ten žiak podľa súčasných pravidiel riadne ukončil základnú školu a následne pokračoval napr. na štvorročnom gymnáziu, tak by dostal príspevok jedenkrát v základnej škole a jedenkrát v gymnáziu. Žiaci osemročných gymnázií sú o túto možnosť ukrátení, nakoľko odchádzajú na osemročné gymnázium po ukončení piateho ročníka základnej školy," ozrejmilo ministerstvo.

Novela zákona má priniesť aj zmeny v rozdeľovaní podielových daní obcí na činnosť školských klubov. Navrhuje sa, aby sa školské kluby detí zriaďovali len pri základných školách, aby neexistovali samostatné školské kluby detí. Znížiť sa má aj administratívna zaťaž škôl. Zmeny nastanú aj pri príspevku na asistentov učiteľa. Doteraz sa peniaze na asistenta prideľovali na kalendárny rok, po novom to má byť na školský rok.

Slovenská komora učiteľov vyzýva poslancov, aby neodsúhlasili zrušenie účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách. Učitelia upozorňujú, že finančné prostriedky, ktoré boli doteraz určené na vzdelávanie detí, môžu byť použité na bežnú prevádzku škôl.

Opozičný poslanec za stranu SaS, Branislav Grogling však nesúhlasí. Novela zákona o financovaní škôl problém v školstve nerieši, sú to len kozmetické úpravy, uviedol.
Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac